• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Jako již tradičně proběhlo v listopadu na našem gymnáziu školní kolo Lingvistické olympiády. Vítězkou, která nás bude reprezentovat v regionálním kole, se stala studentka 6.M Adéla Karolína Žáčková. Druhé místo obsadila Lada Marková z 5.M a třetí místo náleží Kláře Grinerové z 6.M. Všem náleží gratulace a Adéle budeme v dalším kole držet spoustu palců.
Dne 29.9.2018 se studenti navštěvující seminář Latinského jazyka pod vedením paní profesorky Terezy Samkové vypravili do hlavní budovy FF UK na náměstí Jana Palacha za Dnem latiny.

I přes volno a deštivé počasí odpočítala sekunda J v neděli 2.12. čas adventní..

Výsledky voleb kandidátů na člena školské rady, kterého volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z osob způsobilých k právním úkonům: 1. 178 hlasů Ing. Vladimír Macourek – zákonný zástupce nezletilého žáka 2. 106 hlasů Ing. Hana Púllová – zákonný zástupce nezletilého žáka 3. 95 hlasů PhMr. Simona Mahnerová – zákonný zástupce nezletilého žáka Celkem hlasovalo 379 oprávněných osob z celkového počtu 960 oprávněných osob. Byla splněna podmínka článku 4 odst. (2) volebního řádu a volby se považují za platné. Do školské rady byl zvolen pan Ing. Vladimír Macourek.

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.