• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Skupina studentek ze 4.J se rozhodla opětovně zapojit do charitativního projektu „Krabice od bot” https://www.krabiceodbot.cz/, který je určen dětem ze sociálně slabých rodin, dětských domovů a azylových domů. Dívky vybraly a společně zabalily několik dárků a odnesly je na sběrné místo, odkud budou dárky odvezeny potřebným dětem v našem regionu.

V pátek 24.11. proběhla mezinárodní soutěž Náboj Junior. Zúčastnilo se neuvěřitelných 1797 týmů ze sedmi zemí Evropy, v ČR to bylo 322 týmů.

Ve dnech 17.- 20.10. se třídy 6.M a 6.J s třídními profesory Matušíkem a Balákem a profesorkami němčiny Růžičkovou a Kirschner vydaly na jazykově dějepisně zeměpisnou exkurzi do Berlína.

V tomto roce, kdy slavíme sedmdesát let založení školy, třicet let Gymnázia Zborovská a významná jubilea Christiana Dopplera, pořádáme a účastníme se akcí a projektů, které jsou s těmito oslavami tematicky spojené. Jedním z počinů byl projekt našeho a salzburského gymnázia Christiana Dopplera, který probíhal pod záštitou Doppler fondu a rakouského velvyslanectví. O projektu jsme psali v článku Doppler v kontextu doby. Na svých stránkách zveřejnil o naší spolupráci článek také Doppler fond. Celý text najdete v článku Besuch der Prager Christian Doppler Gymnasiums in Salzburg zde
Začátkem října proběhla na naší škole již druhá část partnerského projektu „Ahoj + Moin - Energiewende - Připraveni na změnu!“ Gymnázia Christiana Dopplera v Praze a německé ATW Schule Hamburg.Němčináři z 5.J a 5.M spolu se studenty z Hamburku se v této části projektu blíže seznámili s technologií a možnostmi 3D tisku. Společně navštívili tiskárnu Průša a pod vedením učitelů IT a zkušených spolužáků si sami navrhli a na školních 3D tiskárnách vytiskli výrobky, které mají symbolizovat jejich spolupráci a propojit města Prahu a Hamburk.