Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Můj školní rok letos začal trochu jinak. Místo tří dnů vyučování jsme se vypravili na geograficko-geologicko-historickou exkurzi do často opomíjeného regionu severozápadních Čech.

Naše škola se aktivně zapojuje do celé řady akcí a projektů. Jedním z nich je i Enviromentální výchova. V rámci akcí EVVO se v rámci dne Země (viz fotogalerie Ohlédnutí za Dnem Země) některé naše třídy se podílely na projektu Praha na Seznamu světového dědictví UNESCO.  Článek nejen o této akci a naší účasti najdete v časopisu Pražská evvoluce v příloze.
Po půl roce úsilí konečně vychází první číslo našeho školního časopisu NA VLNĚ. První číslo jsme se rozhodli vydat zcela zdarma, abyste se u příštího vydání nemuseli bát obětovat nějakou drobnou korunu pro náš další rozvoj. Časopis je nyní stále "ve vývinu", a tak je možné se hlásit do redakce na různé posty - hledáme zejména fotografy a korektory. Přispívat je možné i občasně, například do plánované rubriky o různých perlách, které zazněly v rámci výuky na naší škole.

Ve středu 21.6. se na škole v rámci 2 hodin AJ konal soudní proces ve stylu LARP (Live Action Role-Play). Bylo to skvělé, studenti zářili, a i si to sami užili. O co ale jde? Jako v jiných LARP aktivitách na sebe studenti berou přidělené role a hrají jejich part. Jelikož probírané téma v učebnici bylo zločin a soud, tak jsme se rozhodli si jeden takový proces prožít. Rolí jsme měli hned několik:

V úterý 13.6.2023 navštívila 1.J v rámci hodiny němčiny pražský Goethe-Institut. Žáci měli možnost navštívit knihovnu této instituce a zúčastnit se kvízu, který je hravou formou seznámil s životem a dílem německého spisovatele s českými kořeny a autora knih Krabat (Čarodějův učeň) nebo Malá čarodějnice, Otfriedem Preußlerem.