• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Jazykově poznávací exkurze do Mnichova a Berchtesgadenu se třídami 1. C, 6. M a 7. J a učitelkami Jolanou Holíkovou, Jaroslavou Tůmovou a Lindou Skrobucha.

Dne 20. 5. se naše gymnázium zúčastnilo, stejně jako v předchozích letech, německé debatní soutěže Jugend debattiert, kterou pořádá ZfA. Letos se republikové kolo („Landesfinale Böhmen“) konalo na Deutsche Schule Prag v Jinonicích. Naši školu reprezentovala Eva Šuráňová ze 7.J. Tématem debaty byly následující dvě otázky:

Po intenzivním studiu zoologie obratlovců v druhém pololetí jsme se zoology ze tříd 6.J, 6.M a 2.C vyrazili do Pražské zoologické zahrady, abychom naživo spatřili zástupce z různých skupin strunatců. Při procházce zahradou jsme zopakovali nabyté znalosti a těšili se pohledem na obratlovce z odlišných koutů světa, přičemž nás nezastavil ani intenzivní déšť, ani vyčerpávající horký červnový vzduch. Zoologové z 6.J pak měli možnost si doplnit své teoretické poznatky o praktické cvičení, během kterých při pitvě statečně a s nadšením poznávali stavbu myšího těla na vlastní oči.

Třídy 3.J a 2.J v Míšni a Moritzburgu.

V pátek 21. 6. se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze konalo finále ekonomické olympiády pro 2. stupeň základních škol, kam z naší školy postoupilo pět studentů. Už to lze považovat za úspěch, protože finále se účastnilo 100 nejlepších z přibližně 10 000 zapojených soutěžících. Z nich bylo po písemném testu vybráno 10, kteří ještě absolvovali ústní část před porotou. Náš student Eduard Bolina (3.M) si s oběma částmi poradil bravurně a dosáhl na skvělé druhé místo. Eda se tak stal druhým nejlepším mladým ekonomem Česka a patří mu obrovská gratulace.