• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
V úterý 30. května se ve Šporkově paláci v Hybernské 3 uskutečnilo kolokvium studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zaměřené na rozvoj interkulturního dialogu ve výuce francouzštiny.

Dveře České národní banky se v poslední době otevírají našim studentům častěji, než bývalo obvyklé. Kromě soutěží věnovaných financím a ekonomice, jejichž ústřední kola se konají právě na její půdě, nabízí ČNB studentům též různé výukové programy zacílené na zlepšení finanční gramotnosti.

Ve čtvrtek 16. 5. proběhlo na Úřadě městské části Praha 5 slavnostní předání diplomů a cen vítězům soutěží organizovaných Domem dětí a mládeže Praha 5 (dále DDM). Jednalo se především o obvodní kola olympiád a dalších vědomostních soutěží. Kromě zástupců DDM pozdravila zúčastněné i paní starostka Prahy 5 Radka Šimková. 

Čerstvé zprávy z jarního matematického klání 336 týmů z celé republiky říkají:

V letošním roce nás v jedné z nejprestižnějších soutěží pro studenty středních škol reprezentovali tři spolužáci z nyní již bývalé 8.M - a jak jinak, než důstojně.