Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Ve středu 12.4.2023 proběhlo obvodní kolo matematické olympiády pro primy, sekundy a tercie. V kategorii Z6 se na pěti prvních místech umístilo pět studentů 1.M, v kategorii Z7  z devatenácti prvních míst obsadili studenti 2.M patnáct příček a studenti 3.M se umístili na čtyřech místech z pěti prvních pozic. 

V obvodním kole fyzikální olympiády kategorie F se na 1. místě umístila Klára Vidnerová a na 3. místě Matěj Knop.

Bylo deštivé ráno, čtvrtek 30. 3. Francouzské skupiny 7.J a 6.J se nacházely na pražském Žižkově pod vedením pana profesora Zítky.  Jejich cesty měly společný cíl, a to Novou budou VŠE, kde se konalo setkání „Rendez-vous à la française“. Cílem akce organizované IFP v Praze a dalšími institucemi, na níž se sešlo více než 300 frankofonních studentů, bylo zejména podpořit francouzštinu jako pracovní jazyk.

V neděli 2. dubna proběhlo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na Albertově krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus. Soutěžící museli prokázat, že mají jak teoretické znalosti z různých oborů a umí fakta propojovat, tak také dovednosti pracovat s tematickými mapami, grafy a tabulkami ve Školním atlase dnešního světa vydávaném společností Terra Klub, která soutěž Eurorebus již 28. rokem organizuje. Bojovalo se o postup do celostátního kola.

Stejně jako každý rok, i v tom letošním se na našem gymnáziu skládala mezinárodní jazyková zkouška z němčiny Deustches Sprachdiplom II.  Ke zkoušce se přihlásilo osm studentů třídy 8. J a před několika dny dorazily z Německa velmi dobré zprávy. Všichni přihlášení absolvovali úspěšně!