Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Bylo deštivé ráno, čtvrtek 30. 3. Francouzské skupiny 7.J a 6.J se nacházely na pražském Žižkově pod vedením pana profesora Zítky.  Jejich cesty měly společný cíl, a to Novou budou VŠE, kde se konalo setkání „Rendez-vous à la française“. Cílem akce organizované IFP v Praze a dalšími institucemi, na níž se sešlo více než 300 frankofonních studentů, bylo zejména podpořit francouzštinu jako pracovní jazyk.

V neděli 2. dubna proběhlo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy na Albertově krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus. Soutěžící museli prokázat, že mají jak teoretické znalosti z různých oborů a umí fakta propojovat, tak také dovednosti pracovat s tematickými mapami, grafy a tabulkami ve Školním atlase dnešního světa vydávaném společností Terra Klub, která soutěž Eurorebus již 28. rokem organizuje. Bojovalo se o postup do celostátního kola.

Stejně jako každý rok, i v tom letošním se na našem gymnáziu skládala mezinárodní jazyková zkouška z němčiny Deustches Sprachdiplom II.  Ke zkoušce se přihlásilo osm studentů třídy 8. J a před několika dny dorazily z Německa velmi dobré zprávy. Všichni přihlášení absolvovali úspěšně!

Dne 27.3.2023 se studenti 6.J zúčastnili v rámci Mediálního projektu exkurze do Českého rozhlasu. Prohlídku jsme zahájili v Galerii Vinohradské 12, kde jsme se seznámili s historií rozhlasu, magnetofonů či různých tiskovin. Poslechli jsme si nahrávky z dobových přenosů a prohlédli si výstavu přístrojů. Autenticky jsme vstoupili do vysílacího pracoviště Studiového domu a na vlastní oči viděli, jak vzniká  rozhlasový pořad.  Kdo by se nechtěl projít po chodbách, po kterých se procházeli le

Ve čtvrtek 23. března 2023 jsme se zúčastnili spolupráce na projektu Masterclasses. Ve spolupráci s MFF UK se naše škola otevřela zájemcům o částicovou fyziku. Účastníci se mohli podrobně seznámit se standardním modelem a následně se systémem vyhodnocování výsledků měření a vyhledávání nových částic ve fyzikálním experimentu Belle II.