• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Ve středu 21.9. ráno jsme vyrazili se třídou, panem profesorem Matušíkem a panem profesorem Ročkem vlakem a následně autobusem do Ondřejova. Následně jsme vystoupali na hvězdárnu Ondřejov. Na hvězdárně jsme si vyslechli výklad a pozorovali Slunce.

Krásné středeční ráno, v čas, kdy se většina z nich obvykle teprve pomalu začíná ztotožňovat s myšlenkou na vstávání, se studenti 7.J sešli na autobusovém nádraží připraveni na pár dnů plných aktivit a zážitků. Přes tři spoje a hodinovou zastávku na daňčí klobáse, alias snídani šampiónů, se podařilo se přepravit až do centra agentury STAN (podobnost názvu čistě náhodná), kde se studentům i doprovodu dostalo vroucného přivítání. Bohužel, co se teploty týče, to šlo od té doby již jen směrem dolů. Během těch tří dnů studenti utužovali nejenom kolektiv, ale vzhledem k neustávajícím dešťům a chladnému počasí i své fyzické schránky. Užili si skok z 15m věže, jízdy na laně směr střed rybníku (jak jinak než v prudkém lijáku), vysokých lan či paintballu. Dostali i možnost vyřídit si účty pomocí měkkých trubek během akční noční hry a ve volném čase projevit své (ne)znalosti více i méně známých osobností během různých společenských her. Když skupinu autobus v pátek vyložil zpět v matičce Praze, byli všichni i přes relativně časnou odpolední hodinu, řádně znaveni. Podobně se cítící pedagog akci zhodnotil jako úspěšnou a jako krásný krok směrem posledním dvěma letům pobytu na našem gymnáziu. Studenti buď souhlasili a nebo se nezmohli na odpor.
Se začátkem nového školního roku začíná tělovýchovný kabinet vytvářet nominace na sportovní soutěže, které se co nevidět opět rozběhnou. V kabinetu K4, a jistě i v kabinetech ostatních, všichni doufáme, že se nám letos podaří navázat na loňskou sezonu. Rok 2021/22 byl pro naši školu ve sportovních soutěžích nadmíru úspěšný a tak by bylo vhodné se za ním poohlédnout.

Dne 28.6.2022 vybraní žáci z vyššího gymnázia navštívili Den otevřených dveří naVelvyslanectví SRN v Praze. Celá akce probíhala v Lobkovickém paláci, kde se nachází sídloVelvyslanectví SRN. V rámci DOD bylo přístupno několik místností v prvním patře Lobkovickéhopaláce a zahrada.

Stálá výstava tematizující česko-německou historii v Muzeu Ústí nad Labem Skupiny německého jazyka 2.C a 5.M společně navštívily v muzeu v Ústí nad Labem doposud největší a nejkomplexnější výstavu “Naši Němci”, která je věnovaná společné česko-německé historii. Komentovanou prohlídku převzal místní historik a kurátor sbírky moderních dějin Mgr. Tomáš Okurka, PhD. Studenty poutavě provedl částí výstavy věnované moderním dějinám. Na vybraných exponátech se studentky a studenti věnovali podrobněji tematizaci česko- německých vztahů. V malém projektu tak vznikla společná prezentace. Zajímavostí celé exkurze byl i způsob zvolené dopravy, cestovali jsme do Ústí nad Labem vlakem stejně jako prezident SRN Walter Steinmeier, který výstavu navštívil v srpnu 2021.  Další informace naleznete např. na stránkách idnes.cz.