• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Výsledky voleb kandidátů na člena školské rady, kterého volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z osob způsobilých k právním úkonům: 1. 178 hlasů Ing. Vladimír Macourek – zákonný zástupce nezletilého žáka 2. 106 hlasů Ing. Hana Púllová – zákonný zástupce nezletilého žáka 3. 95 hlasů PhMr. Simona Mahnerová – zákonný zástupce nezletilého žáka Celkem hlasovalo 379 oprávněných osob z celkového počtu 960 oprávněných osob. Byla splněna podmínka článku 4 odst. (2) volebního řádu a volby se považují za platné. Do školské rady byl zvolen pan Ing. Vladimír Macourek.

Během Dne otevřených dveřích viděli návštěvníci řadu chemických experimentů, na něž je radost hledět. Pokusy demonstrovali zejména studenti 2.C a 6.M a prof. Bukáčková. V galerii si můžete prohlédnout např. fotografie "ducha v lahvi", "ohnivých rukou" i těžký osud jednoho gumového medvídka.

V pátek 23.11. byl vystřelen druhý náboj -  mezinárodní soutěž Náboj Junior. V České republice soutěžilo 304 týmů, v mezinárodním měřítku 987 týmů složených z žáků nižšího gymnázia a druhého stupně ZŠ. Náš tým  ze 3.M a 4.M ve složení Marina Kollárová, Eliška Koudelková, Samuel Gawlik a Monika Vančurová obsadil 22. místo v ČR a 47. místo mezinárodně. Střelci ze stejných tříd  Michal Bernat, Tomáš Suchánek, Jiří Cihelka a  Adam Hendrich dosáhli 2. místa v ČR a čtvrtého mezinárodně! Gratulujeme k velkému úspěchu!          
Kongresové centrum hostí každý rok v listopadu akci Schola pragensis, na níž se představují pražská gymnázia a nepřeberné množství středních a učňovských škol. Letos jich bylo víc než 150! Tento veletrh je obrovskou přehlídkou možností, které žáci toužící po vzdělání, mají.

100 let od založení státu slaví letos nejen Česká republika. 8. listopadu 1918, jen několik dní po Československu, byla vyhlášena Bavorská republika. Na toto jubileum upomíná výstava na Zastupitelství Bavorska, kterou navštívili žáci 7. J v rámci výuky němčiny.

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.