• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
V pátek 3. listopadu proběhl už 26. ročník Fyzikálního náboje, mezinárodní soutěže, která se z části odehrává i u nás na GChD a které se pravidelně účastní několik našich týmů. Stejně tak tomu bylo i letos, kdy jsme do juniorské kategorie vyslali dva týmy a do seniorské jeden.

na 12. místě v ČR dokázal získat tým naší tercie ve složení Jan Betinec, Eduard Bolina, Albert Dolejš a Anna Vorlíčková. Nejen jim, ale i našim ostatním soutěžním týmům blahopřejeme a děkujeme organizátorům této soutěže, z nich celá řada jsou naši studenti a absolventi. Více o soutěži najdete zde. 

Celý článek najdete na stránkách Doppler fondu zde.
Mezinárodní setkávání studentů hrají velmi důležitou roli při podpoře kulturní rozmanitosti a navazování kontaktů. Studenti se tak dozvídají o jiných kulturách, tradicích a perspektivách. Tato setkání mohou dlouhodobě přispět k zlepšení jazykových dovedností a vzniku nových přátelství. Obdobná příležitost se nám naskytla 17. října při setkání se žáky z gymnázia Freiburg.

Ve čtvrtek 5.10. proběhl osmý ročník matematické soutěže PROUD. Jako každý rok se na Prvostupňovém ROzumovém Utkání Družstev setkaly týmy z nižších stupňů základních škol napříč Prahou.