• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
GCHD - to není jen studium, písemky, zkoušení, vědecké projekty. Své místo zde má i kultura, umění. Řada studentů se kromě svých oblíbených předmětů věnuje též hudbě, někteří fotí, natáčí, tvoří autorské filmy. A kde bylo možné je slyšet či vidět?

Během chladného červnového týdne vyvrcholil celoroční projekt mezi studenty z jedné anglické skupiny 5.J a třídou německé Realschule Elsenfeld. 

V týdnu od 27. do 31. 5. se části tříd 5.M, 5.J a 1.C zúčastnily výměnného pobytu s partnerskou školou ATW v německém Hamburku.

 V pátek 14.6. celkem 15 studentů naší školy od primy až po kvartu změřilo síly s vrstevníky v matematické soutěži Pangea. Během finálového dne měli možnost již tradičně navštívit Novou budovu Národního muzea v Praze a letos také Hudební divadlo Karlín.  Kromě závěrečného klání se v rámci letošního tématu soutěže – Sport – měli možnost setkat s různými osobnostmi českého sportu, jako je Karel Poborský, Jiří Šlégr, nebo třeba ledolezkyně Aneta Loužecká.   Ve finálovém kole uspěl letos z naší školy jeden student, ale zato úspěchem skutečně velikým! V rámci kategorie 6. tříd se na 2. místě umístil Luca Rychtr z 1.M. V každé kategorii je však vyhlašován zároveň absolutní vítěz na základě součtu bodů ze školního a finálového kola, a tím se ve své kategorii také stal Luca Rychtr. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
Ve středu 5. 6. se konalo celostátní finále na naší škole již dobře známé a oblíbené vědomostní soutěže Eurorebus.