• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Ve březnu 2017 proběhla v písku 19. Národní konference Evropského parlamentu mládeže. Naši studenti Sára Šašková a Filip Týc z kvinty J a Vanja Tripalo z 1. C svými příspěvky a prací v jednotlivých sekcích EPM zaujali odbornou porotu a pojedou reprezentovat Českou republiku na mezinárodní zasedání EYP v různých evropských zemích. Více informací na eyp.cz.
V úterý 11. dubna 2017 se sešly v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5 ve Štefánikově ulici desítky žáků ze základních a středních škol Prahy 5 a 13, aby se zúčastnily slavnostního předávání diplomů a cen za úspěšné umístění ve vědomostních soutěžích a olympiádách.

V krajském kole Středoškolské odborné činnosti SOČ v oboru Matematika zvítězila studentka jazykové septimy Viktoria María Najáres Romero. Blahopřejeme a držíme palce do celostátního kola.
V soutěži Matematický náboj 2017 se v kategorii senior družstvo ve složení Jakub Matějka, Sebastian Duarte, Vojtěch Dědek, Daniel Bobek a Michal Kocourek, všichni z 8. M, v národním kole umístilo na 8. místě. Na 14. místě se umístil tým studentů ze 7.M ve složení Vojtěch Lanz, Vojtěch Lengál, Vojtěch Hlinák, Lukáš Caha a Kamila Kyzlíková. 8. místo získalo i družstvo juniorů. Z 5. M a 4. M se na výsledku podíleli Eliška Vítková, Jan Hřebec, Lukáš Cezner, Marek Fürst a Ondřej Kunc.  
V národním kole soutěže Turnaj mladých fyziků družstvo GCHD ve složení kapitán David Žáček z 8. M a členové Ondřej Knopp, Filip Matějka ze 7. M, Lukáš Melcher ze 4. C a Aleksej Gaj z 8. M pod vedením RNDr. Josefa Pavla CSc., po napínavém a dramatickém zápolení v Chebu získalo celkové třetí místo. V regionálním kole této soutěže ve své skupině vyhrálo. Cenným členem tohoto týmu byl také Vojtěch Lanz ze 7. M.