• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

(výňatek)

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.4. 2021 se osobě, která je uchazečem o střední vzdělání umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad uvedený v b) může uchazeč nahradit

  • Dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
  • Dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  • Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedené očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů-

Pokud uchazeč nepředloží doklad dle b) škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do tří dnů omluvil řediteli školy, koná zkoušku v náhradním termínu.

Úplná znění najdete v přílohách.

Vzhledem k posunu zákonných opatření je možné v průběhu přijímací zkoušky použít jako ochranu úst a nosu kromě respirátoru také lékařskou roušku.

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.