• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Vážení rodiče,
volby proběhnou v náhradním termínu - první polovina prosince.

Děkuji a zdravím,

Pavla Haschková
předsedkyně školské rady

Kandidáti

    • David Jurčík

Jmenuji se David Jurčík a jak říká můj syn Ondra, student 5. M gymnázia, pocházím společně se svou ženou z pravěku, tedy ze 70 letech minulého století. Pracuji v oblasti finančního modelování a řízení rizik. Se svými kolegy například pomáháme vyvíjet a testovat modely, pomocí kterých banky schvalují úvěry svým klientům. Ke gymnáziu mne pojí nejen studium Ondry, ale i to, že stejně jako on jsem studoval matematické gymnázium, jen na severní Moravě v krásném městečku jménem Bílovec. A byl bych rád, aby takováto gymnázia dále existovala, rozvíjela nejen logické a kritické myšlení studentů, ale i sebe sama a připravila své studenty co nejlépe na digitální dobu.

    • Mikuláš Smrčka

Jsem studentem 2.C. Mezi mé zájmy patří práce s 3D grafikou, zejména vytváření animací. Mimo práci s počítačem se účastním korespondenčních seminářů, které jsou organizovány MFF UK. Velmi mě baví debatování a prezentování.

Jeden z důvodů, proč si myslím, že bych se do školské rady hodil je, že jsem si již třetím rokem na střední škole, přestože jsem teprve ve druhém ročníku. Důvod tohoto je, že jsem změnil školu, a kvůli COVID pandemii 2020 jsem se rozhodl opakovat první ročník. Ale tento rok navíc mi dal nadhled, porovnání mezi různými školami a nějaké myšlenky na zlepšení středoškolského života pro studenty. Jednou z těchto myšlenek by rozhodně bylo přidání rolet do učeben ve 4. patře. Také udržovat dostatečnou komunikaci mezi studenty a vedením školy, rád bych byl právě tímto prostředníkem. Chtěl bych informovat studenty o rozhodnutích školské rady a konzultoval její rozhodnutí se svými vrstevníky.

Toto jsou jen nějaké z návrhů, které mám. Nejprve bych se rád zorientoval ve školské radě, jak funguje a nabral zkušenosti. Věřím, že další aktivity a nápady vyplynou časem a díky konzultacím se studenty naší školy.

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.