• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Členové komise:  Mgr. Andrea Valášková, Mgr. Ondřej Balák, Mgr. Pavla Haschková, Mgr.Vítězslav Jahn, Mgr. Světlana Pěchová

Předmět dějepis se na naší škole řadí k důležitým společensko-vědním předmětům. Studenti nižšího i vyššího gymnázia postupně procházejí všemi obdobími světových i českých dějin od pravěku, starověku, novověku až po XX.století.
Na nižším gymnáziu je ve všech ročnících od primy do kvarty dvouhodinová dotace.

Na vyšším gymnáziu se v matematických třídách dějepis učí od kvinty do septimy 2 hodiny týdně, v jazykových třídách od kvinty do oktávy s dvouhodinovou dotací. Ve třetím a čtvrtém ročníku je možnost pokračovat ve studiu dějepisu formou volitelného semináře s časovou dotací 2 hodin týdně. Ve volitelných seminářích se studenti zabývají mezinárodními vztahy a vývojem ČSR ve 20.století.

Naši studenti nižšího i vyššího gymnázia se každoročně úspěšně zúčastňují jak tradičních dějepisných soutěží, např. na nižším gymnáziu dějepisné olympiády, nebo na vyšším gymnáziu Dějepisné soutěže studentů gymnázií, tak i dalších soutěžních projektů.

Důležitou součástí výuky je návštěva aktuálních výstav, přednášek, filmových dokumentů, seminářů či památek a míst spojených s tématem výuky, nebo organizace exkurzí, ve kterých si studenti na základě zkušeností a prožitků vytvářejí na daný problém vlastní názor. 

Olympionici na úřadě

Lužice

Studenti dopsali Wikipedii

Advent je dobou klidu, pokoje, zamyšlení. Čas setkávání. Chvíle pro …

Krakov a Osvětim

Zimní den s vědci

Obvodní kolo Dějepisné olympiády

Obvodní kolo Dějepisné olympiády

Dům dětí a mládeže Praha 5 ocenil úspěšné řešitele olympiád

Obvodní kolo Dějepisné olympiády

Obvodní kolo Dějepisné olympiády

GChD na Týdnu vědy AV

Vietnamští aktivisté na GCHD

Krajské kolo dějepisné olympiády

Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR

Cheb 2016

Dějepisná soutěž studentů gymnázií ČR a SR

Dějepisná olympiáda

Mezinárodní soutěž v dějepise

Školní kolo dějepisné olympiády