• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Christian Doppler

Christian Andreas Doppler se narodil 29. listopadu 1803 v Salzburgu rodině uměleckého kameníka. Od malička měl chatrné zdraví, takže místo Dopplera kameníka svět poznal Dopplera fyzika. Mladý Doppler se výborně učil. Základní školu navštěvoval v rodném Salzburgu. Střední školu vystudoval v Linzu. Ve studiích pokračoval od roku 1822 na Polytechnickém institutu ve Vídni, který ukončil v roce 1825. Poté studoval na salzburgském lyceu filozofii. Následovala studia na vídeňské univerzitě (matematika, mechanika a astronomie), která Doppler úspěšně ukončil v roce 1829.

 Salzburg

Po skončení studií pracoval na vídeňské univerzitě jako asistent profesora matematiky a mechaniky A. Burga. Začal také publikovat vědecké práce. V roce 1832 publikoval Ein Beitrag zur Parallelen-Theorie (Příspěvek k teorii rovnoběžek). Ve Vídni se neúspěšně ucházel o místo profesora a začal uvažovat o odchodu do USA.V té době dostal nabídku na místo profesora v Praze a také současně ve Švýcarsku. Rozhodl se pro Prahu a opustil Vídeň. Od roku 1835 se tedy jeho novým působištěm stala Praha. Nejprve vyučoval na střední Technické škole. V roce 1836 se Doppler oženil (měl 3 syny a 2 dcery). V roce 1841 byl jmenován profesorem matematiky a geometrie na pražském Polytechnickém institutu, kde již před tím přednášel.

Historický obrázek Národní knihovny České republiky

V Praze Doppler publikoval v roce 1842 článek Über das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels (O barevném světle dvojhvězd a určitých jiných hvězdách na nebesích). V tomto článku byl poprvé formulován Dopplerův jev. Doppler navrhl využít tohoto jevu pro měření vzdálenosti a pohybu hvězd. Ne každý tento článek přijal a Doppler až do konce svého života musel čelit řadě kritiků.

V Dopplerově době se jev uplatňoval především v akustice. Ve 20. století však Dopplerův jev přinesl revoluci v astrofyzice. V roce 1845 Doppler uskutečnil známý pokus se zvukem, kdy využil hudebníky hrající v jedoucím vlaku a pozorovatele stojící v klidu na zemi. Při pokusu byla posuzována výška hraných tónů. V roce 1846 Doppler publikoval další verzi své teorie. V ní uvažoval také pohyb pozorovatele.

V roce 1840 byl Doppler přijat za mimořádného člena Královské české společnosti (od roku 1843 se stal řádným členem). V roce 1847 se stal výkonným tajemníkem Královské české společnosti. V roce 1848 se stal členem vídeňské Císařské akademie věd a čestným doktorem Pražské univerzity.

Po dvanácti letech práce profesora elementární matematiky a praktické geometrie odchází v roce 1847 do Banské Štiavnice na Akademii hornictví a lesnictví, která měla již 112tiletou tradici. Dostává titul C. K. báňský rada. Zde působil v revolučním roce 1848, prakticky nevyučoval a věnoval se plně vědecké práci. Připravoval zde vydání "Aritmetiky a algebry".

 Ilustrační fotografie z Banské Štiavnice

Počátkem roku 1849 odchází do Vídně na místo profesora praktické geometrie na polytechnice. V roce 1850 je Doppler jmenován prvním ředitelem nově založeného Institutu fyziky na univerzitě ve Vídni. Ale i zde ve Vídni musel bojovat s kritiky svých myšlenek. V květnu 1852 na půdě vídeňské akademie vystoupil s kritickou přednáškou "O neudržitelnosti určitých populárních názorů" Josef Maxmilian Petzvald. Tyto spory Dopplera značně vyčerpávaly a způsobily mu zhoršení zdravotního stavu. V listopadu 1852 odcestoval nemocný Doppler na léčení do Benátek. Zde 17. března 1853 umírá.

 Pamětní deska Christiana Dopplera

Podpis Christiana Dopplera