• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium se zaměřením na živé jazyky

Maximální počet – 180 bodů
Z toho:
1) vysvědčení ze základní školy – známky z českého jazyka a cizího jazyka za 4. ročník a 1. pololetí 5. ročníku (průměr do 1,50 včetně) - 10 bodů
2) výsledky vědomostních soutěží a olympiád dle věstníku MŠMT 7-8/2015 (vědomostní soutěže typu A, B) – 1. – 10. místo v obvodním kole, úspěšný řešitel v krajském nebo celostátním kole ve školním roce 2014/2015 nebo 2015/2016 a 1.-3.místo v soutěži Matematický proud ve školním roce 2014/2015 nebo 2015/2016 – jedno umístění – 10 bodů, dvě a více – 20 bodů
3) výsledek centrálně zadávaného jednotného testu z českého jazyka vyhlášeného MŠMT pod č.j.: MŠMT-26724/2015-3 – maximum 50 bodů (násobeno koeficientem 2)
4) výsledek centrálně zadávaného jednotného testu z matematiky vyhlášeného MŠMT pod č.j.: MŠMT-26724/2015-3 – maximum 50 bodů
Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí):
      • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
      • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
      • průměrný prospěch ze základní školy za 4.ročník a 1. pololetí 5. ročníku

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 40 bodů ze 150 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů. V prvním kole bude přijato 30 uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky přijímacího řízení.

 

Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky

Maximální počet – 180 bodů
Z toho:
1) vysvědčení ze základní školy – známky z českého jazyka a matematiky za 4. ročník a 1. pololetí 5. ročníku (průměr do 1,50 včetně) - 10 bodů
2) výsledky vědomostních soutěží a olympiád dle věstníku MŠMT 7-8/2015 (vědomostní soutěže typu A, B) – 1. – 10. místo v obvodním kole, úspěšný řešitel v krajském nebo celostátním kole ve školním roce 2014/2015 nebo 2015/2016 a 1.-3.místo v soutěži Matematický proud ve školním roce 2014/2015 nebo 2015/2016 – jedno umístění – 10 bodů, dvě a více – 20 bodů
3) výsledek centrálně zadávaného jednotného testu z matematiky vyhlášeného MŠMT pod č.j.: MŠMT-26724/2015-3 – maximum 50 bodů (násobeno koeficientem 2)
4) výsledek centrálně zadávaného jednotného testu z českého jazyka vyhlášeného MŠMT pod č.j.: MŠMT-26724/2015-3 – maximum 50 bodů
Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí):
      • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
      • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
      • průměrný prospěch ze základní školy za 4.ročník a 1. pololetí 5. ročníku

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 40 bodů ze 150 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů. V prvním kole bude přijato 30 uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky přijímacího řízení.

Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky

Maximální počet – 180 bodů 
Z toho:
1) vysvědčení ze základní školy – známky z matematiky a fyziky za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku (průměr do 1,50 včetně) - 10 bodů
2) výsledky vědomostních soutěží a olympiád dle věstníku MŠMT 7-8/2015 (vědomostní soutěže typu A, B) – 1. – 10. místo v obvodním kole, úspěšný řešitel v krajském nebo celostátním kole ve školním roce 2014/2015 nebo 2015/2016 a 1. - 3. místo soutěže Dopplerova vlna a Pražská střela ve školním roce 2014/2015 nebo 2015/2016 - jedno umístění – 10 bodů, dvě a více – 20 bodů
3) výsledek centrálně zadávaného jednotného testu z matematiky vyhlášeného MŠMT pod č.j.: MŠMT-26724/2015-3 – maximum 50 bodů (násobeno koeficientem 2)
4) výsledek centrálně zadávaného jednotného testu z českého jazyka vyhlášeného MŠMT pod č.j.: MŠMT-26724/2015-3 – maximum 50 bodů
Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí):
      • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
      • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
      • průměrný prospěch ze základní školy za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku 

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 40 bodů ze 150 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů. V prvním kole bude přijato 30 uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky přijímacího řízení.

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.