• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

 

Dny otevřených dveří jsou stanoveny na 21. 11. 2023 a 11. 1. 2024.

Den otevřených dveří 11/1/2024 - Dopolední program od 7:45 do 13:30

Škola je otevřena v rámci běžné výuky. V případě zájmu o konkrétní předmět kontaktujte učitele (jsou tu pro vás) nebo naše žáky.

Odpolední program od 17 hodin do 19 hodin

otevřené dveře

kde

co

učebna fyziky

laboratoř fyziky

přízemí

17:30 fyzikální experimenty

fyzikální hrátky

U11

1. patro

výchovná poradkyně a koordinátorka inkluze

U12

1. patro

anglický jazyk (AJ)

U13

1. patro

francouzský jazyk (FJ)

U15

1. patro

německý jazyk (NJ)

I1

2. patro

počítačová učebna (IVT)

U22

2. patro

společenské vědy (ZSV, D, Z)

U23

2. patro

matematika (M)

U24

2. patro

český jazyk (ČJ)

U27

2. patro

přírodní vědy (BI, CH)

laboratoř chemie

2. patro

 průběžně - chemické experimenty

aula

3. patro

17:30 – diskuze s vedením školy

Nebojte se na to, co vás zajímá zeptat pracovníků školy nebo žáků.

 Matematika  

 • logické, kombinatorické a jiné hry pro děti
 • prezentace učebnic
 • informace o náplni výuky
 • diskuze

Fyzika

 • experimenty ve fyzikální laboratoři

Informatika

 • informace o výuce informatiky
 • ukázky studentských prací
 • ukázky programování robotů Lego Mindstorms
 • diskuse se studenty

Biologie

 • ukázky z biologické sbírky
 • mikroskopování
 • hry (PEXESO, skládání DNA)

Chemie                

 • několik experimentů

Český jazyk

 • prezentace učebnic a pracovních sešitů
 • ukázky žákovských prací – projekty, postery
 • ukázky testů a písemných prací

Dějepis

 • prezentace učebnic
 • ukázky seminárních prací studentů

Základy společenských věd

 • prezentace učebnic
 • ukázky seminárních prací studentů

Zeměpis

 • prezentace učebnic, textů a zeměpisných pomůcek
 • ukázky studentských prací
 • zeměpisné hry

Anglický jazyk

 • informace o organizaci výuky AJ
 • prezentace učebnic a žákovských prací
 • informace o studijních pobytech a zájezdech
 • informace o jazykových zkouškách
 • hry

Německý jazyk

 • informace o organizaci výuky NJ
 • informace o zkouškách Německý jazykový diplom II, I
 • prezentace učebnic a žákovských prací
 • informace o projektech a výjezdech do zahraničí

Francouzský jazyk

 • informace o organizaci výuky francouzštiny
 • prezentace učebnic a žákovských prací
 • informace o zahraničních cestách (školní výjezdy, rok ve Francii, česká sekce v Dijonu)
 • informace o jazykových zkouškách DELF
 • GCHD jako partnerská škola Francouzského institutu
 • spolupráce s FF UK na přípravě budoucích učitelů FJ

V ideálním případě (jste-li potřebného věku) jste zváni na přijímací řízení.

Více informací o škole najdete na stránce: Charakteristika školy a v sekci Často kladené otázky