• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Ve školním roce 2019/2020 jsou dny otevřených dveří v úterý 26. listopadu 2019 a ve čtvrtek 9. ledna 2020.

Dopolední program (8:00 – 13:30): Škola je otevřena v rámci běžné výuky.

Večerní program (17:00 – 19:00): Diskuze s vedením školy a prezentace jednotlivých předmětových komisí.

Komise přírodovědných předmětů

Matematika

 • logické, kombinatorické a jiné hry pro děti 
 • prezentace učebnic
 • informace o náplni výuky a přípravných kurzech
 • diskuse

Fyzika

 • experimenty ve fyzikální laboratoři
 • fyzikální hry na chodbě

Biologie

 • ukázky z biologické sbírky 
 • mikroskopování
 • hry (PEXESO, skládání DNA)

Chemie

 • několik experimentů
 • informace o výuce a prezentace učebnic

Komise společenskovědních předmětů

Český jazyk

 • prezentace učebnic a pracovních sešitů
 • ukázky žákovských prací – projekty, postery
 • ukázky testů a písemných prací

Dějepis

 • prezentace učebnic
 • ukázky seminárních prací studentů

Zeměpis

 • prezentace učebnic, textů a zeměpisných pomůcek
 • ukázky studentských prací 
 • zeměpisné hry 

Estetická výchova - hudební

 • Ukázka práce Hudebně-dramatického kroužku

Komise cizích jazyků

Anglický jazyk

 • informace o organizaci výuky AJ
 • prezentace učebnic a žákovských prací
 • informace o studijních pobytech a zájezdech
 • informace o jazykových zkouškách
 • hry

Německý jazyk

 • informace o organizaci výuky NJ
 • informace o zkouškách Německý jazykový diplom II, I
 • prezentace učebnic a žákovských prací
 • informace o projektech a výjezdech do zahraničí

Francouzský jazyk

 • informace o organizaci výuky FJ
 • prezentace učebnic a žákovských prací
 • videoprojekce o e-Twinningovém projektu s francouzskou školou
 • informace o zahraničních cestách a jazykových zkouškách
Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.