• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Ve školním roce 2020/2021 jsou dny otevřených dveří stanoveny na čtvrtek 19. listopadu 2020 a na úterý 12. ledna 2021.

Komise přírodovědných předmětů

Matematika

 • logické, kombinatorické a jiné hry pro děti 
 • prezentace učebnic
 • informace o náplni výuky a přípravných kurzech
 • diskuse

Fyzika

 • experimenty ve fyzikální laboratoři

Informatika

 • informace o výuce informatiky
 • ukázky studentských prací
 • ukázky programování robotů Lego Mindstorms
 • diskuse se studenty

Biologie

 • ukázky z biologické sbírky 
 • mikroskopování
 • hry (PEXESO, skládání DNA)

Chemie

 • několik experimentů
 • informace o výuce a prezentace učebnic

Komise společenskovědních předmětů

Český jazyk

 • prezentace učebnic a pracovních sešitů
 • ukázky žákovských prací – projekty, postery
 • ukázky testů a písemných prací

Dějepis

 • prezentace učebnic
 • ukázky seminárních prací studentů

Zeměpis

 • prezentace učebnic, textů a zeměpisných pomůcek
 • ukázky studentských prací 
 • zeměpisné hry 

Estetická výchova - hudební

 • informace o organizaci výuky (vhled do výuky)

Komise cizích jazyků

Anglický jazyk

 • informace o organizaci výuky AJ
 • prezentace učebnic a žákovských prací
 • informace o studijních pobytech a zájezdech
 • informace o jazykových zkouškách
 • hry

Německý jazyk

 • informace o organizaci výuky NJ
 • informace o zkouškách Německý jazykový diplom II, I
 • prezentace učebnic a žákovských prací
 • informace o projektech a výjezdech do zahraničí

Francouzský jazyk

 • informace o organizaci výuky francouzštiny
 • prezentace učebnic a žákovských prací
 • korespondence 2.J s francouzskými žáky
 • informace o zahraničních cestách (školní výjezdy, rok ve Francii, česká sekce v Dijonu)
 • informace o jazykových zkouškách DELF
 • GCHD jako partnerská škola Francouzského institutu
 • spolupráce s FF UK na přípravě budoucích učitelů FJ
Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.