Slavíme 70
 
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Ve školním roce 2022/2023 jsou dny otevřených dveří stanoveny na 22. listopadu a 12. ledna. Těšíme se na Vás.

Den otevřených dveří 12/1/2023 - vítejte na naší škole

dopolední program (8:00 – 13:30)

Škola je otevřena v rámci běžné výuky. V případě zájmu o konkrétní předmět kontaktujte učitele (jsou tu pro vás) nebo naše žáky. Na každém patře je k dispozici aktuální rozvrh hodin pro dnešní den.

večerní program (17:00 – 19:00)

otevřené dveře

kde

co

tělocvična

přízemí

tělesná výchova (TV)

učebna fyziky

laboratoř fyziky

přízemí

17:30 fyzikální experimenty

fyzikální hrátky

U11

1. patro

výchovná poradkyně a koordinátorka inkluze

U12

1. patro

anglický jazyk (AJ)

U13

1. patro

cizí jazyky (NJ, FJ, RJ)

I1

2. patro

počítačová učebna (IVT)

U22

2. patro

společenské vědy (ZSV, D, Z)

U23

2. patro

matematika (M)

U24

2. patro

český jazyk (ČJ)

U27

2. patro

přírodní vědy (BI, CH)

laboratoř chemie

2. patro

hemické experimenty (žáci předvedou vybrané pokusy) - průběžně

aula

3. patro

17:30 – diskuze s vedením školy

Matematika  

 • logické, kombinatorické a jiné hry pro děti
 • prezentace učebnic
 • informace o náplni výuky a přípravných kurzech
 • diskuze

Fyzika

 • experimenty ve fyzikální laboratoři

Informatika

 • informace o výuce informatiky
 • ukázky studentských prací
 • ukázky programování robotů Lego Mindstorms
 • diskuse se studenty

Biologie

 • ukázky z biologické sbírky
 • mikroskopování
 • hry (PEXESO, skládání DNA)

Chemie                

 • několik experimentů
 • informace o výuce a prezentace učebnic

Český jazyk

 • prezentace učebnic a pracovních sešitů
 • ukázky žákovských prací – projekty, postery
 • ukázky testů a písemných prací

Dějepis

 • prezentace učebnic
 • ukázky seminárních prací studentů

Základy společenských věd

 • prezentace učebnic
 • ukázky seminárních prací studentů

Zeměpis

 • prezentace učebnic, textů a zeměpisných pomůcek
 • ukázky studentských prací
 • zeměpisné hry

Anglický jazyk

 • informace o organizaci výuky AJ
 • prezentace učebnic a žákovských prací
 • informace o studijních pobytech a zájezdech
 • informace o jazykových zkouškách
 • hry

Německý jazyk

 • informace o organizaci výuky NJ
 • informace o zkouškách Německý jazykový diplom II, I
 • prezentace učebnic a žákovských prací
 • informace o projektech a výjezdech do zahraničí

Francouzský jazyk

 • informace o organizaci výuky francouzštiny
 • prezentace učebnic a žákovských prací
 • informace o zahraničních cestách (školní výjezdy, rok ve Francii, česká sekce v Dijonu)
 • informace o jazykových zkouškách DELF
 • GCHD jako partnerská škola Francouzského institutu
 • spolupráce s FF UK na přípravě budoucích učitelů FJ

Hudební výchova

 • informace o organizaci výuky (vhled do výuky)

Nebojte se na to, co vás zajímá, zeptat pracovníků školy nebo žáků.

V ideálním případě (jste-li potřebného věku) jste zváni na přijímací řízení.

 

 

Ve školním roce proběhly dny otevřených dveří v úterý 30. listopadu 2021 a ve čtvrtek 6. ledna 2022.

Lednový den otevřených dveří

 Druhý den otevřených dveří proběhl formou videohovorů na platformě Google Meet. 

Listopadový den otevřených dveří aneb beseda s vedením školy

První den otevřených dveří proběhl 30. listopadu 2021 online formou živého přenosu přímo ze školy. Záznam z vysílání najdete níže.

Více informací o škole najdete na stránce: Charakteristika školy.

Seznam nejčastějších otázek s odpověďmi najdete zde: Často kladené otázky. Zde se brzy objeví i nezodpovězené otázky z živého přenosu.