• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Dny otevřených dveří se budou konat v úterý 21.11.2017 a ve čtvrtek 11.1.2018.

DOD na Gymnáziu Christiana Dopplera se koná pro veřejnost formou návštěv vyučovacích hodin během 1. až 6. vyučovací hodiny, tedy od 8.00 do 13.30 hodin dle běžně platného rozvrhu.

Od 17.00 do 19.00 pak proběhne druhá část DOD, v níž veřejnost získá nezbytné informace o škole, přijímacích zkouškách, přípravných kurzech a práci jednotlivých předmětových komisí.

Program:

17:00 začíná šifrovací hra (přízemí)

17:30 chemické experimenty - žáci předvedou vybrané pokusy (2. poschodí)

17:45 hudební a dramatická výchova - vystoupení žáků (aula)

18:00 setkání v aule školy (3. poschodí)
Ředitelka školy Mgr. Renata Pauchová a její zástupci informují rodiče a odpovídají na dotazy. 

18:15 fyzikální experimenty (přízemí)

18:30 chemické experimenty - žáci předvedou vybrané pokusy (2. poschodí)

 

Komise přírodovědných předmětů

Matematika

 • logické, kombinatorické a jiné hry pro děti 
 • prezentace učebnic
 • informace o náplni výuky a přípravných kurzech
 • diskuse

Fyzika

 • experimenty ve fyzikální laboratoři
 • fyzikální hry na chodbě

Biologie

 • ukázky z biologické sbírky 
 • mikroskopování
 • hry (PEXESO, skládání DNA)

Chemie

 • několik experimentů
 • informace o výuce a prezentace učebnic

Komise společenskovědních předmětů

Český jazyk

 • prezentace učebnic a pracovních sešitů
 • ukázky žákovských prací – projekty, postery
 • ukázky testů a písemných prací

Dějepis

 • prezentace učebnic
 • ukázky seminárních prací studentů

Zeměpis

 • prezentace učebnic, textů a zeměpisných pomůcek
 • ukázky studentských prací 
 • zeměpisné hry 

Estetická výchova - hudební

 • Ukázka práce Hudebně-dramatického kroužku

Komise cizích jazyků

Anglický jazyk

 • informace o organizaci výuky AJ
 • prezentace učebnic a žákovských prací
 • informace o studijních pobytech a zájezdech
 • informace o jazykových zkouškách
 • hry

Německý jazyk

 • informace o organizaci výuky NJ
 • informace o zkouškách Německý jazykový diplom II, I
 • prezentace učebnic a žákovských prací
 • informace o projektech a výjezdech do zahraničí

Francouzský jazyk

 • informace o organizaci výuky FJ
 • prezentace učebnic a žákovských prací
 • videoprojekce o e-Twinningovém projektu s francouzskou školou
 • informace o zahraničních cestách a jazykových zkouškách
Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.