• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Ve školním roce 2022/2023 budeme otevírat tři třídy. Jednu třídu osmiletého studia se zaměřením na živé jazyky, další třídu osmiletého studia se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou výpočetní techniky a fyziky, a také třídu čtyřletého studia se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou výpočetní techniky a fyziky. Kritéria pro přijímací řízení jsou stanovena dle platné vyhlášky MŠMT.

Přijímací jednotné zkoušky se konají formou jednotlivých písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. (zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání).

Škola v tomto roce bude pořádat přípravné kurzy. Více informací se objeví v bloku aktualit „Nepřehlédněte“ během října.

Kritéria pro přijímací řízení pro jednotlivé obory pro školní rok 2022/23:

Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium se zaměřením na živé jazyky

Maximální počet – 135 bodů
Z toho:

 1. výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury – maximum 50 bodů
 2. výsledek didaktického testu z matematiky a její aplikace – maximum 50 bodů
 3. výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury – maximum 25 bodů (násobeno koeficientem 0,5)
 4. vysvědčení ze základní školy – známky z českého jazyka a cizího jazyka za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku (průměr do 1,50 včetně) - 10 bodů

Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí):

 • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
 • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
 • průměrný prospěch ze základní školy za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 35 bodů ze 125 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů. V prvním kole bude přijato 30 uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky přijímacího řízení.

Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky

Maximální počet – 135 bodů
Z toho:

 1. výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury – maximum 50 bodů
 2. výsledek didaktického testu z matematiky – maximum 50 bodů
 3. výsledek didaktického testu z matematiky – maximum 25 bodů (násobeno koeficientem 0,5)
 4. vysvědčení ze základní školy – známky z českého jazyka a matematiky za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku (průměr do 1,50 včetně) - 10 bodů


Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí)

 • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
 • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
 • průměrný prospěch ze základní školy za 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 35 bodů ze 125 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů. V prvním kole bude přijato 30 uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky přijímacího řízení.

Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky

Maximální počet – 135 bodů
Z toho:

 1. výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury – maximum 50 bodů
 2. výsledek didaktického testu z matematiky – maximum 50 bodů
 3. výsledek didaktického testu z matematiky – maximum 25 bodů (násobeno koeficientem 0,5)
 4. vysvědčení ze základní školy – známky z českého jazyka a matematiky za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (průměr do 1,50 včetně) - 10 bodů


Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí):

 • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
 • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
 • průměrný prospěch ze základní školy za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 35 bodů ze 125 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů. V prvním kole bude přijato 30 uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky přijímacího řízení.