• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat tři třídy. Jednu třídu osmiletého studia se zaměřením na živé jazyky, další třídu osmiletého studia se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou výpočetní techniky a fyziky, a také třídu čtyřletého studia se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou výpočetní techniky a fyziky. Kritéria pro přijímací řízení jsou stanovena dle platné vyhlášky MŠMT.

Přijímací jednotné zkoušky se konají formou jednotlivých písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. (zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání).

Přihlášku k příjímací zkoušce do prvního ročníku všech oborů studia je nutné podat do 1. března 2021.

Z důvodu epidemiologické situace Vás prosíme o zaslání přihlášky doporučeně – poštou, nebo prostřednictvím datové schránky.

Ve výjimečných případech ji lze odevzdat v sekretariátu školy v úředních hodinách, které jsou v pondělí a ve středu vždy od 7 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin.

Mimo úřední hodiny lze přihlášku nechat ve vrátnici školy.

Kritéria pro přijímací řízení do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022 pro jednotlivé obory:

Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium se zaměřením na živé jazyky

Maximální počet – 135 bodů
Z toho:
1) výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury – maximum 50 bodů
2) výsledek didaktického testu z matematiky a její aplikace – maximum 50 bodů
3) výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury – maximum 25 bodů (násobeno koeficientem 0,5)
4) vysvědčení ze základní školy – známky z českého jazyka a cizího jazyka za 1. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku (průměr do 1,50 včetně) - 10 bodů

Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí):
      • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
      • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
      • průměrný prospěch ze základní školy za 1. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 35 bodů ze 125 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů. V prvním kole bude přijato 30 uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky přijímacího řízení.

Studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky

Maximální počet – 135 bodů

Z toho:
1) výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury  – maximum 50 bodů
2) výsledek didaktického testu z matematiky – maximum 50 bodů
3) výsledek didaktického testu z matematiky – maximum 25 bodů (násobeno koeficientem 0,5)
4) vysvědčení ze základní školy – známky z českého jazyka a matematiky za 1. pololetí 4. ročníku  a 1. pololetí 5. ročníku (průměr do 1,50 včetně) - 10 bodů


Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí):
      • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
      • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
      • průměrný prospěch ze základní školy za 1. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky  v součtu minimálně 35 bodů ze 125 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů. V prvním kole bude přijato 30 uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky přijímacího řízení.

Studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky

Maximální počet – 135 bodů

Z toho:
1) výsledek didaktického testu z českého jazyka a literatury  – maximum 50 bodů
2) výsledek didaktického testu z matematiky – maximum 50 bodů
3) výsledek didaktického testu z matematiky – maximum 25 bodů (násobeno koeficientem 0,5)
4) vysvědčení ze základní školy – známky z českého jazyka a matematiky za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (průměr do 1,50 včetně) - 10 bodů


Při rovnosti bodů u více uchazečů rozhodují tato kritéria (v uvedeném pořadí):
      • počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky
      • počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka
      • průměrný prospěch ze základní školy za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku

Podmínky přijímacího řízení splní uchazeči, kteří získají z obou předmětů přijímací zkoušky v součtu minimálně 35 bodů ze 125 bodů a z žádného předmětu nedostanou méně než jednu pětinu bodů. V prvním kole bude přijato 30 uchazečů, kteří nejlépe splní podmínky přijímacího řízení.

 

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.