• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat tři třídy. Jednu třídu osmiletého studia se zaměřením na živé jazyky, další třídu osmiletého studia se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou výpočetní techniky a fyziky, a také třídu čtyřletého studia se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou výpočetní techniky a fyziky. Kritéria pro přijímací řízení budou stanovena dle platné vyhlášky MŠMT.

Přijímací jednotné zkoušky se konají formou jednotlivých písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. (zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání).

Konkrétní informace zveřejníme podle pokynů MŠMT v tomto roce do 31. ledna 2021.

 

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.