• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Ve školním roce 2017/2018 budeme otevírat tři třídy. Jednu třídu osmiletého studia se zaměřením na živé jazyky, další třídu osmiletého studia se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou výpočetní techniky a fyziky, a také třídu čtyřletého studia se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou výpočetní techniky a fyziky. Kritéria pro přijímací řízení do prvních ročníků ve školním roce 2017/2018 jsou uvedena níže jako příloha této stránky.

Přijímací jednotné zkoušky se konají formou jednotlivých písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. (zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání).

Zkoušky se konají ve dnech: 12. dubna 2017 - 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání; 18. dubna 2017 - 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté obory vzdělání;  19. dubna 2017 - 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání; 20. dubna 2017 - 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté obory vzdělání.

Přihlášky ke vzdělávání nutno odevzdat do 1. března 2017 řediteli střední školy.

Naše škola pořádá kurzy k přijímacím zkouškám. (viz přílohy)

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.