Logo školy

GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA

Kmenová učebna: U41
Třídní učitel: Mgr. Hana Krajníková
Z
ástupce třídního učitele: Mgr. Václava Růžičková

Předseda třídy: Marián Breza
Zástupce předsedy a třídní kniha: Petr Vaněk

Zástupce v klubu rodičů: Petr Votlučka

Mezigenerační dialog: Odboj, nucená práce

 

Mezigenerační setkání na téma český protinacistický odboj a nucené práce zní dost nudně, ale kdybyste dne 16. května (v době maturit) nahlédli do posluchárny fyziky, byli byste ohromeni. Ne tím, že byla plná, zaplněná žáky 4. a 5. J do posledního místečka, ale že tam bylo ticho jako v kostele. Za katedrou seděla drobná stařenka, či spíše dáma vyššího věku, která již tišším hlasem vyprávěla o svých životních osudech za 2. světové války.

Paní Jarmila Pláteníková (nar. 2. 8. 1924), rozená Hubínková, se rozpovídala o své rodině a studiích v Českých Budějovicích, kde se již na počátku války zapojila do odboje proti nacistům coby spojka, o následných nucených pracích v Němci obsazeném polském pohraničí, návratu do Čech a věznění gestapem.

Za toto výjimečné setkání musíme poděkovat nejen paní Jarmile, ale i společnosti Živá paměť a paní Viole Jakschové, díky nimž stále ještě existuje možnost, jak nahlédnout do paměti těch, kteří „TO“ zažili.

 

Německý jazykový diplom DSD I

Dnešní doba na nás klade stále vyšší nároky, to platí i o jazykových znalostech. Ti chytří vědí, že umět dobře anglicky se stalo samozřejmostí, ale ovládat i další jazyky je výhrou!

V minulém školním roce kromě tzv. velkého jazykového diplomu (DSDII) naše škola poprvé vyzkoušela i DSD I, který se má předepsanou úroveň A2/B1.  Tuto zkoušku loni úspěšně absolvovali žáci jazykové kvinty. Letos opět novinka! Ke kvintánům z „jéčka“ se přidali i žáci z matematických tříd – ze 7. M a 3. C, aby se pokusili o absolvování zkoušky, která se u nás ve škole skládá bezplatně.

Studium dalšího cizího jazyka – ať je to němčina, francouzština či ruština - je mnohým žákům na obtíž. Není to škoda?

 

 

Den otevřených dveří na Velvyslanectví SRN v Praze dne 23. 6. 2016

Jednou za dva roky se otevírají brány Lobkovického paláce, kde sídlí Velvyslanectví SRN, a naše škola u toho samozřejmě nemohla chybět! Studenti německých skupin ze tříd 2. J, 4. J a 5. J strávili báječné dopoledne v reprezentačních prostorách ambasády i na krásné a dějinně proslulé zahradě. Právě zde se psaly v roce 1989 dějiny, když cca 4000 občanů DDR žádalo o možnost vycestovat do tehdejšího západního Německa a na zahradě ambasády vznikl provizorní uprchlický tábor. Tyto události připomíná destička na balkóně velvyslanectví, odkud H.-D. Genscher oznámil občanům DDR, že jejich žádosti o vycestování bylo vyhověno, a pomohl tak urychlit pád komunistického režimu.

Naši studenti ale měli jiné, příjemnější povinnosti. Ve všech prostorách ambasády se konaly různé akce, workshopy, prezentace a soutěže – a u toho jsme nemohli chybět! A naše škola o sobě dala vědět i při pódiovém rozhovoru, kdy pan velvyslanec Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven odpovídal na otázky kladené pouze našimi studenty. Za to se s ním pak Bára Hošková a Adéla Černá (z 5. J) mohly vyfotit…

Za dva roky se určitě rádi vrátíme!

zapsala Radana Vlčková

Školní kolo dějepisné olympiády

Výsledky školního kola dějepisné olympiády: 1.místo YU Leonard ze 4.M, 2. místo Zuzana Peřková ze 4.J.

Mobilní planetárium

Ve dnech 21. a 22. září bylo v naší tělocvičně nainstalováno mobilní planetárium s programem, jehož se zúčastnili žáci sekund, tercií, kvart a kvint. Zhlédli promítání o historii hvězdářství a o původu života na Zemi. Efektní full-dome show je poučila o vzniku vesmíru včetně naší planety, vzniku a vývoji živočišných druhů, tajemství DNA a dalších zajímavostech. Produkce propojila informace, jež se žáci dozvídají nejen v hodinách fyziky, ale i biologie, chemie či dějepisu.

Kde jsme?

Praha

Hlavní město Praha

Ministerstvo školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Gymnázium Christiana Dopplera


Zborovská 621/45, Malá Strana, 150 00 Praha 5
+420 257 320 816
office@gchd.cz

© 2016 Všechna práva vyhrazena.
Web vytvořili studenti gymnázia.

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.