Logo školy

GYMNÁZIUM CHRISTIANA DOPPLERA

Kmenová učebna: U12
Třídní učitelr: Mgr. Vítězslav Jahn
Zástupce třídního učitele: Mgr. Soňa Samková

Webové stránky: http://u12.hys.cz
Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda třídy: Marek Haloda
Místopředseda třídy a zástupce v studentském parmamentu: Lukáš Caha

Zástupce v radě rodičů: Lenka Cahová

Německý jazykový diplom DSD I

Dnešní doba na nás klade stále vyšší nároky, to platí i o jazykových znalostech. Ti chytří vědí, že umět dobře anglicky se stalo samozřejmostí, ale ovládat i další jazyky je výhrou!

V minulém školním roce kromě tzv. velkého jazykového diplomu (DSDII) naše škola poprvé vyzkoušela i DSD I, který se má předepsanou úroveň A2/B1.  Tuto zkoušku loni úspěšně absolvovali žáci jazykové kvinty. Letos opět novinka! Ke kvintánům z „jéčka“ se přidali i žáci z matematických tříd – ze 7. M a 3. C, aby se pokusili o absolvování zkoušky, která se u nás ve škole skládá bezplatně.

Studium dalšího cizího jazyka – ať je to němčina, francouzština či ruština - je mnohým žákům na obtíž. Není to škoda?

 

 

Lingvistická olympiáda

V posledním listopadovém týdnu proběhlo školní kolo Lingvistické olympiády.

Na třetím místě se umístil Lukáš Caha ze 7.M, na druhém Jakub Renc ze 6.M a o první místo se podělili František Srb ze 6.M s Davidem Žáčkem z 8.M. Tito dva budou naši školu reprezentovat v kole národním. Gratulujeme a držíme palce!

Bobřík informatiky 2016

Každoročně se naši žáci účastní soutěže Bobřík informatiky. V této soutěži se online řeší 15 úloh různé obtížnosti v několika kategoriích.

V tomto roce se v základním kole soutěže v kategorii Benjamin na 1. -2. místě umístili Michal Bernat z 1. M a Cyril Čmejrek ze 2. M s plným počtem 240 bodů.

240 bodů v kategorii Kadet získali Martina Šandová ze 4. J, Adéla Karolína Žáčková ze 4. M a Jakub Marek také ze 4. M.

V kategorii Junior byl na 1. místě s plným počtem bodů Alexandr Dizov z 1. C.

Kategorie Seniorů je kategorií, kde úspěšní řešitelé základního kola postupují do kola krajského. V této kategorii soutěžilo celkem 16 studentů, 8 z nich je postupujících. Jsou to od 2. do  8. místa studenti  Sebastian Duarte, Ondřej Altman, Vojtěch Dědek, Jakub Matějka, všichni z 8. M, a ze 7. M Vojtěch Lanz, Vojtěch Lengál a Tomáš Zasadil. Nejlepším postupující se ziskem 240 bodů je David Žáček z 8. M.

 

Krajské kolo proběhne na GCHD 1. února 2017.

Vyhlášení vítězů soutěže

Na začátku měsíce října vyhlásil Klub rodičů a vedení školy soutěž na natočení neinteraktivní virtuální prohlídky školy. Soutěže se zúčastnil tým ze 7. M a dvě studentky (každá s vlastní prací) z 3. J. V pondělí 21. listopadu došlo k oficiálnímu vyhlášení vítězů soutěže a předání cen. 

První místo obsadil mužský tým reprezentovaný Vojtěchem Švandelíkem coby režisérem, kameramanem Janem Sláčalem, Vojtěchem Lanzem – autorem hudby a Lukášem Cahou, jenž se zhostil role střihače.

Obě dívky – Babeta Frischmannová a Karolína Horná, které se odhodlaně pustily do všech úkolů s natočením videa spojených, obsadily místo druhé. 

Gratulujeme!

 

Dopplerův MaFin

Dne 16. listopadu 2016 proběhl první přednáškový den akce Dopplerův MaFin (pásmo přednášek pro studenty 8. a 9. tříd ZŠ a širokou veřejnost). Na akci zaznělo 8 přednášek (mj. Herní enginy, Počítačové sítě a jejich nebezpečí nebo Raketová technika) a proběhla ukázka několika chemicko-fyzikálních pokusů. O přednášky se postarali studenti ze tříd 5.M (Jan Hřebec a Matouš Marek), 7.M (Lukáš Caha, Filip Matějka, Kamila Kyzlíková, Kateřina Lipavská, Vojtěch Lanz a Marek Haloda) a ze třídy 8.M (Jakub Matějka, David Žáček a Michal Kocourek). Přednášky si přišlo poslechnout přes 50 studentů z několika základních škol.

Další přednáškový den Dopplerova MaFinu se uskuteční dne 5. ledna 2017 a stále je několik volných míst! Více informací naleznete na webu http://mafin.gchd.cz.

Návštěva z Holandska

 

Ve středu 5. října dorazila na naši školu návštěva z Holandska. Celkem 38 studentů bylo v České republice a především v Praze na pětidenním výletě. Pozvali jsme je na naše gymnázium, protože projevili zájem poznat českou školu.

Studenti septim s nimi strávili několik hodin, během kterých se mohli blíže seznámit, a provedli je i budovou školy.  V malých skupinkách pak společně vypracovali plakát na téma "Perfektní škola". Autoři nejlepších prací byli odměněni holandskými suvenýry. 

Naši studenti si mohli skvěle procvičit angličtinu, poznat nové lidi a jak se ukázalo, i naučit své kolegy z Nizozemí pár vybraných českých slovíček (nejoblíbenějším se zdála být řeřicha). 

Dopoledne uteklo jako voda, ale doufáme, že celá akce bude základním kamenem další spolupráce. 

 

 

Tento web má cenu JuniorErb 2016

Naše škola již podruhé získala 1. místo v celostátním kola soutěže JuniorErb. O letošní výhru se postarali novými oficiálními stránkami školy studenti ze třídy 6.M ve složení Filip Matějka, Vojtěch Švandelík, Lukáš Caha, Vojtěch Lanz, Jan Sláčal, Nodari Gogatishvili a Michael Kozel. Cena byla studentům předána na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě místopředsedou senátu panem Přemyslem Sobotkou a předsedou Jednoty školských informatiků panem Petrem Naske.

Oficiální zpráva na http://isss.cz/art.asp?id=1044

Exkurze

Ve středu 23. dubna 2016 se vítězný tým soutěže o nejlepší webové stránky a studenti, kteří navštěvují seminář z programování, zúčastnili akce na Fakultě informačních technologii, kterou pro nás uspořádal bývalý student GCHD a současný posluchač FITu David Bernhauer

Oficiální vyhlášení vítězů soutěže o nový web školy

Na začátku listopadu minulého roku byla na webových stránkách uveřejněna výzva adresovaná všem našim studentům/studentkám. Vybízela k vytvoření nových stránek, které by splňovaly aktuální požadavky a současně měly modernější design. Tuto výzvu inicioval Klub rodičů společně s vedením naší školy.

Do vypsané soutěže se přihlásily čtyři týmy, které se snažily splnit předem daná kritéria, ale také přinést určitý osobní vklad. V další fázi byly z těchto čtyř pak vybrány týmy dva, z nichž odborná komise označila po zodpovědném rozhodování tým vítězný. Nové stránky nahradily ty stávající.

Ve středu 16. března bylo několikaměsíční snažení našich mladých „webových kreativců“ ukončeno slavnostním vyhlášením vítězů a předáním finanční odměny. Paní ředitelka poděkovala všem týmům za jejich práci, předsedkyně Klubu rodičů pak předala finanční ocenění.

Třetí místo v soutěži o návrh nového webu obsadil Leonard Yu (jako jediný člen týmu) a skupina Matouš Marek, Daniel Smíšek a Lukáš Cezner ze 4. M. Druhé místo získal Jakub Marek z 3. M a vítězným týmem se stal mozkový trust Vojtěch Švandelík, Filip Matějka, Lukáš Caha, Nadari Gogatishvili, Vojtěch Lanz, Michael Kozel a Jan Sláčal.

Zde by moje zpráva mohla končit. Úplnou tečkou je ovšem informace, že vítězný web byl vybrán v soutěži Junior Erb jako nejlepší. 22. března na slavnostním ceremoniálu v Rezidenci primátorky hl. m. Prahy došlo k vyhlášení vítězů soutěže. Gratulace na druhou!

Oranžová učebna

Víte proč?

Pokud nemáte tušení, na co se ptám, musím dodat: Teslův transformátor. Ještě nic?

Tak tedy popořádku. Jakub Marek z 3. M se stal na jaře minulého roku vítězem fyzikální soutěže Vím proč, kterou organizuje Nadace ČEZ. Sestrojil Teslův transformátor, natočil krátké video a svůj příspěvek odeslal k posouzení odborné komisi. Ta neměla určitě lehkou práci, vždyť se tam sešlo 535 videí! Jakub se stal jedním ze dvou loňských vítězů, z čehož měl zajisté radost, ale radost jsme mohli mít i my všichni, protože výhra představovala 200 000 Kč na nákup fyzikálních pomůcek pro naši školu.

Pomůcky – soupravy na pokusy z mechaniky, termodynamiky, optiky, elektřiny a magnetismu jsou již zakoupeny. Teď již zbývalo jen je uvést do života. A tak se ve středu 27. ledna 2016 konala v našem gymnáziu malá slavnost, na kterou byli pozváni i čestní hosté: zástupce Nadace ČEZ Mgr. O. Šuch, Ing. P. Špirhanzl – státní tajemník Úřadu vlády ČR, Ing. P. Bannert – ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání, dostavila se i zástupkyně Odboru školství MHMP. Každý z čestných hostů přednesl krátkou řeč, projev měla i paní ředitelka. Jakub Marek krátce představil svůj projekt, zhlédli jsme jeho vítězné video a pak již došlo na přestřižení oranžové stuhy před fyzikální laboratoří, v níž od rána studenti 6.M usilovně pracovali na pokusech se zbrusu novými pomůckami, aby bylo co hostům předvést.

 

Soutěž Vím proč pokračuje novým ročníkem. I vy máte šanci uspět!

Školní kolo matematické olympiády kategorie B, C

V úterý 19. ledna proběhlo školní kolo matematické olympiády kategorie B a C.

V kategorii C se na prvním místě umístili David Dobáš (5.M), Marek Kuchař (1.C), Rudolf Líbal (4.M) a Adam Tóth (1.C), kteří získali maximální počet bodů 18.  Celkově se zúčastnilo 21 studentů, 16 jich bylo úspěšných.

V kategorii B na prvním místě skončila Kamila Kyzlíková (6.M), Kateřina Lipavská (6.M) a Vojtěch Lengál (6.M). V této kategorii soutěžilo 22 studentů, z toho 12 úspěšných.

Školní kolo MO kategorie A

Školní kolo matematické olympiády kategorie A Úspěšnými řešiteli školního kola matematické olympiády kategorie A, které se konalo 8. prosince 2015, se stali: Daniel Pišťák (8.M), Jakub Matějka (7.M), Ester Sgallová (8.M), Vojtěch Lengál (6.M) a Vojtěch Lanz (6.M). Gratulujeme k postupu a držíme palce při reprezentaci školy v krajském kole.

Matematický proud

Ve čtvrtek 22. října proběhl na Gymnáziu Christiana Dopplera už 2. ročník týmové soutěže pro žáky 1. stupně Matematický proud. Děkujeme studentům třídy 6.M, kteří soutěž vymysleli, připravili a zrealizovali. Také děkujeme Magistrátu hl. m. Prahy za grantovou podporu. Těšíme se na další ročník.

Kde jsme?

Praha

Hlavní město Praha

Ministerstvo školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Gymnázium Christiana Dopplera


Zborovská 621/45, Malá Strana, 150 00 Praha 5
+420 257 320 816
office@gchd.cz

© 2016 Všechna práva vyhrazena.
Web vytvořili studenti gymnázia.

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.