• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Naše škola má tuto radu šestičlennou - dva členové jsou jmenováni zřizovatelem (tedy Magistrátem Hlavního města Prahy), dva zastupují zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty, dva zastupují pedagogické pracovníky.

V současné době jsou členy školské rady:

Ing. Marie Kučerová za zřizovatele
MUDr. Zlatko Marinov za zřizovatele
Mgr. Pavla Haschková za pedagogické pracovníky
Mgr. Radana Vlčková za pedagogické pracovníky
Ing. Jan Sychra za nezletilé a zletilé žáky
Vojtěch Švandelík za nezletilé a zletilé žáky

 

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.