Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Mezinárodní setkávání studentů hrají velmi důležitou roli při podpoře kulturní rozmanitosti a navazování kontaktů. Studenti se tak dozvídají o jiných kulturách, tradicích a perspektivách. Tato setkání mohou dlouhodobě přispět k zlepšení jazykových dovedností a vzniku nových přátelství. Obdobná příležitost se nám naskytla 17. října při setkání se žáky z gymnázia Freiburg.

V 9:20 jsme se sešli před budovou kulturního centra Unitaria a několik minut poté začal samotný program. S výměnnými studenty jsme nejdříve diskutovali o různých tématech, abychom se navzájem lépe poznali. Abychom dále vylepšili naše jazykové schopnosti, vedli jsme diskuze o tématech jako zvířata, sport nebo jazyky.  Poté jsme se rozdělili do skupin, přičemž každá skupina byla tvořena dvěma osobami z Česka a třemi z Německa. Dostali jsme také pokyny se seznamem míst, která jsme měli společně projít, a následující 3 hodiny jsme prozkoumávali město. Navštívili jsme známá místa, jako je Světozor, Pařížská ulice nebo Orloj. Na oběd jsme se stavili v Palladiu, kde si každý mohl dát, na co měl chuť. Z mého pohledu byla nejlepším momentem návštěva městské knihovny. „Idiom“ neboli sloup knih nacházející se ve foyer budovy, měl u německých žáků ohlas.  Jazykové setkání s německými žáky byla zajímavá zkušenost, kterou bych si ráda zopakovala.

Internationale Schülertreffen spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung kultureller Vielfalt und dem Knüpfen von Kontakten. Die Schüler erfahren dabei etwas über andere Kulturen, Traditionen und Perspektiven. Diese Treffen können langfristig dazu beitragen, die Sprachfähigkeiten zu verbessern und neue Freundschaften zu knüpfen. Eine ähnliche Erfahrung machten wir am 17. Oktober mit Schülern/innen des Freiburger Gymnasiums. Um 9:20 Uhr trafen wir uns vor dem Kulturzentrum Unitarium, und einige Minuten später begann unser Programm. Mit den Austauschschülerinnen redeten wir über verschiedene Themen, um uns gegenseitig besser kennenzulernen. Dabei zeichneten wir auch Porträts. Um unsere Sprachkenntnisse weiter zu verbessern, führten wir Diskussionen über Themen wie Tiere, Sport oder Sprachen. Dann brachen wir auf. Wir teilten uns in Gruppen auf, wobei jede Gruppe aus 2 Personen aus Tschechien und 3 Personen aus Deutschland bestand. Wir erhielten Anweisungen auf Papier und erkundeten die Stadt. Gemeinsam besuchten wir berühmte Orte wie den Světozor, die Pařížská Straße und die astronomische Uhr. Zum Mittagessen besuchten wir das Eikaufszentrum Palladium. Der Höhepunkt aus meiner Sicht war der Besuch der Stadtbibliothek. Das Idiom aus den Büchern fand den besten Anklang und das freute mich sehr. Zusammenfassend war dies eine interessante Erfahrung, die ich gerne wiederholen würde.