Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Na škole působí výchovná poradkyně RNDr. Zuzana Hradová Pecinová. Do školy také pravidelně dochází školní psycholožka.

Naše gymnázium spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou Prahy 5.

Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu – hlavního města. Jsou koordinovány zejména se službami poradenských zařízení na Praze 5. Jsou založené na snaze vytvořit vnitřní systém komunikace ve škole, na kterém se podílí ředitelka školy, výchovný poradce, metodička primární prevence a ostatní učitelé, s akcentem na práci třídních učitelů.

V naší škole je použita základní varianta poskytování poradenských služeb, protože velikost školy neumožňuje použít rozšířenou variantu s nabídkou činnosti školního psychologa a speciálního pedagoga. Tyto činnosti jsou zajišťovány v případě potřeby externě a tato spolupráce je v současné době naprosto vyhovující. Zhruba jednou v měsíci přichází psycholožka z PPP na konzultace se žáky i učiteli.

 Podle obsahu poskytování poradenských služeb a informační a metodické podpory učitelům, žákům a rodičům zajišťujeme tyto oblasti činností:

  1. Poradenskou činnost
  2. Metodické a informační činnosti
  3. Specializovanou metodologickou činnost v oblasti pedagogiky a psychologie

 Výchovný poradce odpovídá za svou činnost zástupci ředitele školy. Metodicky je řízen Pedagogicko – psychologickou poradnou Kuncova 1580/1, Praha 5., konkrétně Mgr. Olinou Pařízkovou.

Konzultační hodiny VP: úterý 13–14 h
                                         

 Poslední úterý v měsíci je přítomna ve škole také školní psycholožka.

Jako protidrogová preventistka na škole působí  Mgr. Pavla Haschková