• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Termíny maturních zkoušek ve školním roce  2023/24

3.4.    Písemná práce z Čj
9.4.    Písemná zkouška z M
10.4.  Písemná práce Fj+Nj
12.4.  Písemná práce Aj
15.4.  Písemná práce Rj
23.4.  Písemná zkouška z Prg
24.4.  Písemná zkouška z Ivt
 
Způsob záznamu: RUČNĚ

Ústní maturitní zkoušky všechny třídy (4.C, 8.J, 8.M)

20.5.-24.5.2024

 

Všichni žáci si zapisují v profilové části povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. Tuto zkoušku zorganizuje škola v podobě písemné práce a ústní zkoušky. Písemnou prací (PP) se rozumí vytvoření souvislého textu s minimální délkou 250 slov, délka trvání této zkoušky bude 110 minut včetně času na volbu zadání. Ústní zkouška (ÚZ) proběhne formou řízeného rozhovoru před zkušební maturitní komisí s využitím pracovního listu, žák si vylosuje konkrétní literární dílo ze žákovského seznamu 25 literárních děl. Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl jsou popsána ve Školním seznamu literárních děl pro rok 2024 pro třídu 8.J,  4.C a 8.M.

Všichni žáci, kteří si zvolili ve společné části maturitní zkoušky cizí jazyk, mají povinnost si tentýž cizí jazyk zapsat také v profilové části maturitní zkoušky. Zkoušku z cizího jazyka zorganizuje škola v podobě písemné práce a ústní zkoušky. Písemnou prací (PP) se rozumí vytvoření souvislého textu s délkou 220-250 slov, délka trvání této zkoušky bude 90 minut včetně času na volbu zadání. Ústní zkouška (ÚZ) proběhne formou řízeného rozhovoru před zkušební maturitní komisí s využitím pracovního listu. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitelka školy stanovila příslušný počet témat.

Dále si žák na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 další povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů:

matematika
anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk
ruský jazyk
fyzika
chemie
biologie
základy společenských věd
dějepis
zeměpis
informatika a výpočetní technika
programování
deskriptivní geometrie
estetická výchova – hudební
estetická výchova – výtvarná

Profilové zkoušky z cizích jazyků probíhají formou písemné práce (PP) a ústní zkoušky (ÚZ). Profilové zkoušky z předmětu matematika v oborech 79-41-K/41 Gymnázium „Per partes ad astra“ a 79-41-K/81 Gymnázium „Myslím, tedy jsem“ probíhají jako ústní a písemná zkouška (ÚZ a PZ). Profilové zkoušky z předmětů informatika a výpočetní technika a programování probíhají jako ústní a písemná zkouška (ÚZ a PZ). Profilové zkoušky z ostatních předmětů probíhají jako ústní zkouška (ÚZ). Délka trvání písemné zkoušky z matematiky bude 240 minut, z informatiky a výpočetní techniky 180 minut a z programování 240 minut.

Žák si může zvolit až dvě nepovinné zkoušky, které vybírá z výše uvedených předmětů.

Zároveň platí následující pravidla:

 • Je možné maturovat ve společné i profilové části ze stejného předmětu.
 • Žák oboru 79-41-K/41 Gymnázium „Per partes ad astra“ nebo 79-41-K/81 Gymnázium „Myslím, tedy jsem“ si povinně zapisuje matematiku – pokud z ní není uvolněn rozhodnutím ředitelky školy.
 • Žák si povinně volí jeden cizí jazyk, pokud nebyl zvolen ve společné části.
 • Žák může požádat ředitelku školy o nahrazení jedné profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky dle zákona.
 • Žák může požádat ředitelku školy o nahrazení písemné zkoušky profilové zkoušky z předmětu informatika a výpočetní technika výsledkem standardizované zkoušky dle specifikace níže.

Náhrada části maturitní zkoušky

Maturitní otázky

 

Termíny PP a PZ v profilové části maturit budou stanoveny.