• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

2019/2020

Maturitní zkoušku popisuje školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a maturitní vyhláška (v nejnovějším znění je k dispozici na odkazu dole).

Žák se ke zkoušce musí přihlásit. Upozorňujeme žáky, že posledním termínem podání přihlášky k jarnímu běhu maturit je 1/12. Po tomto termínu již není možné podat přihlášku k jarnímu běhu maturitní zkoušky.

Maturitní zkouška se skládá ze společné části (kterou organizuje Cermat) a profilové části (která je v režii školy).

Společná část maturitní zkoušky

Žák si volí povinně český jazyk, a potom mezi cizím jazykem nebo matematikou. Zkouška z českého jazyka nebo cizího jazyka se skládá z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Informace o českém jazyce podává vyučující českého jazyka. Pro ústní zkoušku z českého jazyka si žák volí vlastní seznam četby, který je zároveň maturitními otázkami.

Cizím jazykem se rozumí takový cizí jazyk, který je vyučován na škole (tedy anglický, německý, francouzský nebo ruský).

Matematika se skládá pouze z jedné části, a to z didaktického testu.

Pokud žák nevykoná některou část zkoušky úspěšně, opakuje pouze neúspěšnou část zkoušky.

Profilová část maturitní zkoušky

Žák si na naší škole zapisuje 3 povinné zkoušky z následujících předmětů:

matematika
český jazyk
anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk
ruský jazyk
fyzika
chemie
biologie
základy společenských věd
dějepis
zeměpis
informatika a výpočetní technika
deskriptivní geometrie
estetická výchova - hudební
estetická výchova - výtvarná

Nepovinně (navíc) je možné maturovat až ze dvou dalších předmětů. Seznam předmětů k volbě nepovinné zkoušky je stejný jako pro povinné.

Zkouška Matematika+ již nepatří mezi nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky, proto se k ní zájemci o její absolvování nebudou přihlašovat v rámci přihlašování k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky. Zkouška není součástí maturitní zkoušky a nebude uvedena na vysvědčení. Přihlášení k této nepovinné výběrové zkoušce proběhne v první polovině ledna 2020 prostřednictvím portálu VPŽ.

Žáci oboru matematika a fyzika si povinně zapisují matematiku (a to jako PZ - písemnou zkoušku a ÚZ - ústní zkoušku) - pokud z ní nejsou uvolněni rozhodnutím ředitelky školy. Žáci si povinně volí jeden cizí jazyk, pokud nebyl zvolen ve společné části. Všechny zkoušky kromě matematiky pro obor matematika a fyzika jsou pouze ÚZ (tedy ústní zkoušky). Je možné maturovat ve společné i profilové části ze stejného předmětu.

Žák může požádat o nahrazení jedné jazykové profilové zkoušky výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona (další informace obsahuje prováděcí maturitní vyhláška v § 19a), a to do 31/3. K žádosti je nutné přiložit ověřenou kopii diplomu. Seznam certifikátů, které ředitelka školy může pro nahrazení uznat, je ke stažení dole. Konkrétní podmínky pro nahrazení zkoušky z cizího jazyka jsou uvedeny v dokumentu Maturitní otázky 2020 (viz přílohy ke stažení).

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

Odkazy

http://www.novamaturita.cz/

Poznámka

Výše uvedené informace platí pro školní rok 2019/2020. Podmínky maturitní zkoušky pro školní rok 2020/2021 budou stanoveny na začátku nového školního roku.

Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.