• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Aktualizace - květen 2021

Termíny konání MZ v jarním období 2021

PZ z profilové matematiky (třídy 4.C a 8.M) 29.4.
DT 24.-26.5.
ÚZ 1.-4.6. (třídy 4.C a 8.J)
ÚZ 7.-10.6. (třída 8.M)
 

Všichni žáci si zapisují v profilové části povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. Tuto zkoušku zorganizuje škola v podobě písemné práce a ústní zkoušky. Písemnou prací (PP) se rozumí vytvoření souvislého textu s minimální délkou 250 slov, délka trvání této zkoušky bude 110 minut včetně času na volbu zadání. Ústní zkouška (ÚZ) proběhne formou řízeného rozhovoru před zkušební maturitní komisí s využitím pracovního listu, žák si vylosuje konkrétní literární dílo ze žákovského seznamu 20 literárních děl. Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl jsou popsána ve Školním seznamu literárních děl pro rok 2021.

Všichni žáci, kteří si zvolili ve společné části maturitní zkoušky cizí jazyk, mají povinnost si tentýž cizí jazyk zapsat také v profilové části maturitní zkoušky. Zkoušku z cizího jazyka zorganizuje škola v podobě písemné práce a ústní zkoušky. Písemnou prací (PP) se rozumí vytvoření souvislého textu s délkou 220-250 slov, délka trvání této zkoušky bude 90 minut včetně času na volbu zadání. Ústní zkouška (ÚZ) proběhne formou řízeného rozhovoru před zkušební maturitní komisí s využitím pracovního listu. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitelka školy stanovila příslušný počet témat.

Dále si žák na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 další povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů:

 

matematika
anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk
ruský jazyk
fyzika
chemie
biologie
základy společenských věd
dějepis
zeměpis
informatika a výpočetní technika
deskriptivní geometrie
estetická výchova – hudební
estetická výchova – výtvarná

 

Profilové zkoušky z cizích jazyků probíhají formou písemné práce (PP) a ústní zkoušky (ÚZ). Profilové zkoušky z předmětu matematika v oborech 79-41-K/41 Gymnázium „Per partes ad astra“ a 79-41-K/81 Gymnázium „Myslím, tedy jsem“ probíhají jako ústní zkouška (ÚZ) a písemná zkouška (PZ; na 240 minut). Profilové zkoušky z ostatních předmětů probíhají jako ústní zkouška (ÚZ).

maturita.cermat.cz

Aktualizace - únor 2021:
 
Na základě opatření obecné povahy MŠMT z 29.1.2021 se nebudou konat písemné práce z českého jazyka a literatury a cizích jazyků. Dále došlo k dílčí úpravě maturitních otázek v předmětu anglický jazyk. Doba na napsání písemné zkoušky z matematiky bude 180 minut.
 
Dále přikládáme kriteria hodnocení PP a ÚZ.
Tento web používá k poskytování svých služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.