• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Všichni žáci si zapisují v profilové části povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. Tuto zkoušku zorganizuje škola v podobě písemné práce a ústní zkoušky. Písemnou prací (PP) se rozumí vytvoření souvislého textu s minimální délkou 250 slov, délka trvání této zkoušky bude 110 minut včetně času na volbu zadání. Ústní zkouška (ÚZ) proběhne formou řízeného rozhovoru před zkušební maturitní komisí s využitím pracovního listu, žák si vylosuje konkrétní literární dílo ze žákovského seznamu 20 literárních děl. Kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl jsou popsána ve Školním seznamu literárních děl pro rok 2022.

Všichni žáci, kteří si zvolili ve společné části maturitní zkoušky cizí jazyk, mají povinnost si tentýž cizí jazyk zapsat také v profilové části maturitní zkoušky. Zkoušku z cizího jazyka zorganizuje škola v podobě písemné práce a ústní zkoušky. Písemnou prací (PP) se rozumí vytvoření souvislého textu s délkou 220-250 slov, délka trvání této zkoušky bude 90 minut včetně času na volbu zadání. Ústní zkouška (ÚZ) proběhne formou řízeného rozhovoru před zkušební maturitní komisí s využitím pracovního listu. Pro ústní zkoušku z cizího jazyka ředitelka školy stanovila příslušný počet témat.

Dále si žák na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 další povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů:

matematika
anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk
ruský jazyk
fyzika
chemie
biologie
základy společenských věd
dějepis
zeměpis
informatika a výpočetní technika
programování
deskriptivní geometrie
estetická výchova – hudební
estetická výchova – výtvarná

Profilové zkoušky z cizích jazyků probíhají formou písemné práce (PP) a ústní zkoušky (ÚZ). Profilové zkoušky z předmětu matematika v oborech 79-41-K/41 Gymnázium „Per partes ad astra“ a 79-41-K/81 Gymnázium „Myslím, tedy jsem“ probíhají jako ústní a písemná zkouška (ÚZ a PZ). Profilové zkoušky z předmětů informatika a výpočetní technika a programování probíhají jako ústní a písemná zkouška (ÚZ a PZ). Profilové zkoušky z ostatních předmětů probíhají jako ústní zkouška (ÚZ). Délka trvání písemné zkoušky z matematiky bude 240 minut, z informatiky a výpočetní techniky 90 minut a z programování 180 minut.

Žák si může zvolit až dvě nepovinné zkoušky, které vybírá z výše uvedených předmětů.

Zároveň platí následující pravidla:

  • Je možné maturovat ve společné i profilové části ze stejného předmětu.
  • Žák oboru 79-41-K/41 Gymnázium „Per partes ad astra“ nebo 79-41-K/81 Gymnázium „Myslím, tedy jsem“ si povinně zapisuje matematiku – pokud z ní není uvolněn rozhodnutím ředitelky školy.
  • Žák si povinně volí jeden cizí jazyk, pokud nebyl zvolen ve společné části.
  • Žák může požádat ředitelku školy o nahrazení jedné profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky dle zákona.

Náhrada části maturitní zkoušky

Žák může požádat ředitelku školy o nahrazení písemné zkoušky profilové zkoušky z předmětu informatika a výpočetní technika výsledkem standardizované zkoušky dle specifikace níže.

Maturitní otázky

 

 Termíny PP a PZ v profilové části maturit (způsob záznamu - ručně):

11.4.2022 PP Čj

12.4.2022 PP Rj+Nj

13.4.2022 PP Fj

21.4.2022 PZ M

22.4.2022 PP Aj

26.4.2022 PZ Ivt+Prg

Termíny konání ÚZ MZ: 16.-20.5.2022