Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Klub rodičů žádá všechny rodiče o uhrazení příspěvku Klubu rodičů pro školní rok 2022/2023 ve výši 300 Kč za každého studenta (i za sourozence).

Příspěvek je možné zaslat bezhotovostně na účet Klubu, č.ú. je 2301057237/2010. Do zprávy příjemci je nutné napsat třídu a jméno Vašeho dítěte (ve formátu např. 1.J Novák Jan), aby bylo možné Vaši platbu správně zařadit. Příspěvek bude také vybírán na třídních schůzkách v hotovosti zástupcem Klubu rodičů.