• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Školní řád vychází z platných právních norem, zejména ze zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), z Listiny základních práv a svobod, vyhlášky č. 13/2005 Sb. (o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři), vyhlášky č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) aj. 
Žák se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na gymnáziu zavazuje plnit všechny zásady stanovené tímto řádem.

Originály včetně podpisů jsou k dispozici v sekretariátu školy.

Seznam příloh:
Download this file (Školní řád 2022.pdf)Školní řád 2022.pdf[ ]