Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Sepsali jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky, které zodpovídáme na dnech otevřených dveří a přehlídce středních škol Schola Pragensis. Doufáme, že vám poskytnou relevantní informace o studiu na naší škole. Pokud byste mezi otázkami nenašli tu svou, napište nám svůj dotaz na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a my ho zde zodpovíme.

 

Obecné dotazy o škole

Jsme škola s dlouhodobou tradicí rozšířené výuky matematiky, jde nám nejen o její aplikaci, ale i o pochopení základních matematických principů. V tom se jednak lišíme od ostatních škol a jednak se snažíme na této platformě být také lepší než ostatní.

V oblasti jazykového vzdělávání zajišťujeme, stejně jako jiné školy, přípravu na mezinárodní certifikáty. Patříme ovšem mezi několik málo škol v republice, které díky spolupráci se Spolkovou republikou Německo umožňují svým studentů složení mezinárodní zkoušky DSD I a DSD II.

Dny otevřených dveří máme každý školní rok v listopadu a v lednu. Aktuální termíny lze najít na stránkách školy.

Den otevřených dveří je obvykle složen ze dvou částí. Dopolední část probíhá od 8:00 do 13:30. Uchazeči o studium, jejich rodiče a další zájemci mají možnost navštívit školu za běžného provozu – tedy navštívit výuku, sledovat chod a atmosféru školy. Odpolední část se koná od 17:00 hodin. Jednotlivé předmětové komise prezentují své obory a jsou k dispozici uchazečům pro zodpovězení otázek.

Naše škola sídlí na Malé Straně v centru Prahy u tramvajové zastávky Újezd v ulici Zborovská. V nejbližším okolí školy je Petřín a řeka Vltava. Škola má výbornou dopravní dostupnost

Obtížnost studia nelze objektivně posuzovat, protože každý žák má individuální studijní potřeby a zájmy.

Pokud bychom za kritérium ovšem vzali úspěšnost u maturity, pak lze říci, že u osmiletých tříd školu úspěšně absolvuje v prvním termínu maturitní zkoušky téměř 100 %. U čtyřletých tříd je procento úspěšného dokončení lehce nižší.

V areálu školy je výdejna jídla. Jídlo je dodáváno ze školní jídelny Štefánikova 11, Praha 5.

Absolventi matematických tříd po ukončení studia častu míří na technicky, přírodovědně a informaticky zaměřené vysoké školy. Častou volbou je Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy či České vysoké učení technické v Praze. Výjimkou není studium ekonomie, práv, lékařství nebo třeba herectví.

Žáci jazykových tříd se po maturitě často hlásí a následně i úspěšně odcházejí na práva, umělecké obory i technické obory.

Absolventi obou oborů také v posledních letech nacházejí úspěšné uplatnění na vysokých školách v zahraničí.

Tato latinská fráze se dá přeložit několika způsoby – například jako „Kousek po kousku ke hvězdám“ či „Po částech ke hvězdám“.

Ve všech významech ovšem vyjadřuje to, co by studenti měli od střední školy získat. Tedy možnost se v důstojných podmínkách vzdělávat a připravovat se na cestu dalšího poznání.

 

Přijímací řízení

Naše škola používá jednotné přijímací zkoušky organizované společností CERMAT. Podle jednotného zkušebního schématu probíhají dva řádné a jeden náhradní termín přijímací zkoušek.

Přijímací řízení se skládá ze zkoušky z českého jazyka a matematiky. Další informace pro letošní rok budou k dispozici v sekci Přijímací řízení do 31.ledna 2023

Podmínky přijímacího řízení se každý rok liší. Podrobnosti budou do 31. ledna 2023 zveřejněny na našich stránkách v sekci Přijímací řízení.

Každý rok otevíráme tři třídy – jednu čtyřletou s rozšířenou výukou matematiky, fyziky a informatiky a dvě osmileté (jednu se zaměřením na živé jazyky, druhou s rozšířenou výukou matematiky, fyziky a informatiky).

Do každé z těchto tříd bereme 30 žáků.

Počty potřebných bodů se odvíjejí dle roku a třídy, do které se uchazeč hlásí. Na webu školy je možné najít výsledky přijímacích zkoušek z předešlých let, které mohou posloužit jako přibližný odhad.

Ano, podrobnější informace budou v sekci Nepřehlédněte..

Počet přihlášek se každý rok lehce mění. Pokud zohledníme počty za posledních několik let, je možné konstatovat, že do každé z osmiletých tříd se hlásí kolem 160 zájemců o studium.

Do čtyřletého oboru se hlasí kolem 80 uchazečů.

Ne, potvrzení od lékaře není potřeba pro žádný z našich studijních oborů.

Přihlášku ke studiu je možné zaslat prostřednictvím doporučené zásilky, nebo donést osobně do sekretariátu školy. V případě zaslání prostřednictvím České pošty doporučujeme telefonicky ověřit přijetí přihlášky. Také je možné zaslat přihlášku pomocí datové schránky.

Sekretariát školy je otevřený každý všední den v dopoledních hodinách.

 

Učební plány

Přesné rozdělení jednotlivých vyučovaných hodin je možné najít v přehledu učebních plánů zde na webu školy.

 

Výuka cizích jazyků

Hlavním cizím jazykem je pro všechny obory angličtina, která je vyučována od primy osmiletého a prvního ročníku čtyřletého studia.

Jazykové třídy volí před nástupem ke vzdělávání druhý cizí jazyk, který se učí také od primy. V současné době je možné vybírat mezi francouzštinou a němčinou.

V matematických třídách se druhý cizí jazyk vyučuje od tercie, ve čtyřletém oboru od prvního ročníku. Volba je také mezi němčinou a francouzštinou. V případě zájmu je možné otevřít i ruštinu a jako nepovinný předmět latinu.

Skupiny na angličtinu, která se u nás vyučuje jako první cizí jazyk, jsou vytvořeny zpravidla na základě rozřazovacího testu, který probíhá v prvním školním týdnu.

Pro rozřazení na druhý cizí jazyk je v jazykové primě hlavním kritériem výsledek dosažený při přijímacím řízení.

V osmileté matematické třídě, která volí druhý cizí jazyk od tercie, je rozhodujícím kritériem prospěch dosažený za první dva ročníky studia - tedy za primu a sekundu.

V obou oborech se vyučují dva cizí jazyky. Hlavní rozdíl je v počtu hodin, kterými je dotována výuka jazyků v jednotlivých oborech a doba jejich výuky.

Na výuku cizích jazyků je kladen důraz napříč celou školou. Máme specializované jazykové učebny pro angličtiny, němčinu i francouzštinu.

Pro všechny vyučované jazyky má škola rodilé mluvčí a žáci pravidelně jezdí do těchto zemí na jazykové pobyty.

Jazykové třídy se ve velké míře věnují angličtině (3 až 5 vyučovacích hodin týdně) a ve stejné míře se věnují dalšímu cizímu jazyku (ať už němčině či francouzštině).

Všichni žáci mají možnost v posledních dvou ročnících studia navštěvovat volitelné semináře v těchto jazycích. Všichni žáci také mohou skládat jazykové certifikáty na různých úrovních. S některými vybranými certifikáty je možné požádat o nahrazení profilové části maturitní zkoušky z daného jazyka.

Matematické třídy mají jako primární cizí jazyk rovněž angličtinu, a kromě toho si osmileté třídy od tercie a čtyřleté od prvního ročníku volí druhý cizí jazyk. Zde je možnost zvolit němčinu (většinou na dvou úrovních), francouzštinu a v případně velkého zájmu i ruštinu.

Naši žáci mají každoročně možnost vyrazit hned na několik zahraničních pobytů. Většinou se jedná o poznávací zájezdy do Rakouska, Německa, Francie a Velké Británie. Kromě toho studenti sext a druhých ročníků jezdí na jazykový lyžařský kurz do Rakouských Alp.

A pro žáky jazykových tříd jsou organizovány také výměnné pobyty.

Půlroční i celoroční výjezdy především do Spojených států, Velké Británie, Francie nebo Spolkové republiky Německo jsou běžné v jazykových i matematických třídách. Žáci musí po návratu skládat rozdílové zkoušky.

 

Klima ve škole

Kolektiv každé třídy je specifický. Tím, že jsou ale naše třídy zaměřené, často dochází k vytvoření velice dobrých kolektivů, protože mají studenti podobné zájmy.

Poměr se liší v každé třídě. Obecně lze říci, že v matematicky zaměřených třídách (osmiletých i čtyřletých) je poměr chlapců vůči dívkám přibližně 5:1. V jazykových třídách je poměr dívek a chlapců cca 2:1.

Pedagogický sbor je tvořen aprobovanými vyučujícími. Využíváme také spolupráce s externisty, a to především v oblasti volitelných předmětů.

Učitelé se každoročně účastní řady odborných i pedagogických seminářů a konferencí. Škola má své zástupce v přípravných výborech řady soutěží a olympiád.

Největší část pedagogického sboru je ve věku 31-40 let.

Škola, potažmo její žáci, se účastní a organizuje řadu aktivit. Některé z nich pořádají starší žáci školy pro mladší spolužáky, pro žáky základních škol i pro veřejnost. Jedná se především o vzdělávací aktivity jako Dopplerův MaFIn, který je otevřen i veřejnosti, či soutěže pro základní školy Pražská Střela a Dopplerova vlna. Mladší studenti se také mohou účastnit soutěží, které pro ně organizují starší studenti - mj. soutěž v Piškvorkách či šachu. Na škole jsou ovšem i aktivity zábavní, jako jsou například tradiční školní taneční, které pořádají maturanti jako přípravu na maturitní ples. Starší studenti rovněž v posledních letech pořádají přespávání ve škole. A nechybí ani každoroční poslední zvonění maturantů.