• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Sepsali jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky, které zodpovídáme na dnech otevřených dveří a přehlídce středních škol Schola Pragensis. Doufáme, že vám poskytnou relevantní informace o studiu na naší škole. Pokud byste mezi otázkami nenašli tu svou, napište nám svůj dotaz na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a my ho zde zodpovíme.

 

Obecné dotazy o škole

Jsme škola s dlouhodobou tradicí rozšířené výuky matematiky, jde nám nejen o její aplikaci, ale i o pochopení základních matematických principů. V tom se jednak lišíme od ostatních škol a jednak se snažíme na této platformě být také lepší než ostatní.

V oblasti jazykového vzdělávání zajišťujeme, stejně jako jiné školy, přípravu na mezinárodní certifikáty. Patříme ovšem mezi několik málo škol v republice, které díky spolupráci se Spolkovou republikou Německo umožňují svým studentů složení mezinárodní zkoušky DSD I a DSD II.

Dny otevřených dveří máme každý školní rok v listopadu a v lednu. Aktuální termíny lze najít na stránkách školy.

Den otevřených dveří je obvykle složen ze dvou částí. Dopolední část probíhá od 8:00 do 13:30. Uchazeči o studium, jejich rodiče a další zájemci mají možnost navštívit školu za běžného provozu – tedy navštívit výuku, sledovat chod a atmosféru školy. Odpolední část se koná od 17:00 hodin. Jednotlivé předmětové komise prezentují své obory a jsou k dispozici uchazečům pro zodpovězení otázek.

Naše škola sídlí na Malé Straně v centru Prahy u tramvajové zastávky Újezd v ulici Zborovská. V nejbližším okolí školy je Petřín a řeka Vltava. Škola má výbornou dopravní dostupnost

Obtížnost studia nelze objektivně posuzovat, protože každý žák má individuální studijní potřeby a zájmy.

Pokud bychom za kritérium ovšem vzali úspěšnost u maturity, pak lze říci, že u osmiletých tříd školu úspěšně absolvuje v prvním termínu maturitní zkoušky téměř 100 %. U čtyřletých tříd je procento úspěšného dokončení lehce nižší.

V areálu školy je výdejna jídla. Jídlo je dodáváno ze školní jídelny SŠ podnikání a gastronomie se sídlem Za Černým mostem 3/362, 198 00 Praha 9.

Absolventi matematických tříd po ukončení studia častu míří na technicky, přírodovědně a informaticky zaměřené vysoké školy. Častou volbou je Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy či České vysoké učení technické v Praze. Výjimkou není studium ekonomie, práv, lékařství nebo třeba herectví.

Žáci jazykových tříd se po maturitě často hlásí a následně i úspěšně odcházejí na práva, umělecké obory i technické obory.

Absolventi obou oborů také v posledních letech nacházejí úspěšné uplatnění na vysokých školách v zahraničí.

Tato latinská fráze se dá přeložit několika způsoby – například jako „Kousek po kousku ke hvězdám“ či „Po částech ke hvězdám“.

Ve všech významech ovšem vyjadřuje to, co by studenti měli od střední školy získat. Tedy možnost se v důstojných podmínkách vzdělávat a připravovat se na cestu dalšího poznání.

 

Přijímací řízení

Naše škola používá jednotné přijímací zkoušky organizované společností CERMAT. Podle jednotného zkušebního schématu probíhají dva řádné a jeden náhradní termín přijímací zkoušek.

Přijímací řízení se skládá ze zkoušky z českého jazyka a matematiky. Další informace pro letošní rok budou k dispozici v sekci Přijímací řízení do 31.ledna 2023

Podmínky přijímacího řízení se každý rok liší. Podrobnosti budou do 31. ledna 2024 zveřejněny na našich stránkách v sekci Přijímací řízení.

Každý rok otevíráme tři třídy – jednu čtyřletou s rozšířenou výukou matematiky, fyziky a informatiky a dvě osmileté (jednu se zaměřením na živé jazyky, druhou s rozšířenou výukou matematiky, fyziky a informatiky).

Do každé z těchto tříd bereme 30 žáků.

Počty potřebných bodů se odvíjejí dle roku a třídy, do které se uchazeč hlásí. Na webu školy je možné najít výsledky přijímacích zkoušek z předešlých let, které mohou posloužit jako přibližný odhad.

Ne. Vzhledem k tomu, že přijímací zkoušky probíhají podle JZS Cermat, doporučujeme procvičování cvičných testů tohoto typu.

Počet přihlášek se každý rok lehce mění. Pokud zohledníme počty za posledních několik let, je možné konstatovat, že do každé z osmiletých tříd se hlásí kolem 160 zájemců o studium.

Do čtyřletého oboru se hlasí kolem 80 uchazečů.

Ne, potvrzení od lékaře není potřeba pro žádný z našich studijních oborů.

Přihlášku ke studiu je možné zaslat prostřednictvím doporučené zásilky, nebo donést osobně do sekretariátu školy. V případě zaslání prostřednictvím České pošty doporučujeme telefonicky ověřit přijetí přihlášky. Také je možné zaslat přihlášku pomocí datové schránky.

Sekretariát školy je otevřený každý všední den v dopoledních hodinách.

 

Učební plány

Přesné rozdělení jednotlivých vyučovaných hodin je možné najít v přehledu učebních plánů zde na webu školy.

 

Výuka cizích jazyků

Hlavním cizím jazykem je pro všechny obory angličtina, která je vyučována od primy osmiletého a prvního ročníku čtyřletého studia.

Jazykové třídy volí před nástupem ke vzdělávání druhý cizí jazyk, který se učí také od primy. V současné době je možné vybírat mezi francouzštinou a němčinou.

V matematických třídách se druhý cizí jazyk vyučuje od tercie, ve čtyřletém oboru od prvního ročníku. Volba je také mezi němčinou a francouzštinou. V případě zájmu je možné otevřít i ruštinu a jako nepovinný předmět latinu.

Skupiny na angličtinu, která se u nás vyučuje jako první cizí jazyk, jsou vytvořeny zpravidla na základě rozřazovacího testu, který probíhá v prvním školním týdnu.

Pro rozřazení na druhý cizí jazyk je v jazykové primě hlavním kritériem výsledek dosažený při přijímacím řízení.

V osmileté matematické třídě, která volí druhý cizí jazyk od tercie, je rozhodujícím kritériem prospěch dosažený za první dva ročníky studia - tedy za primu a sekundu.

V obou oborech se vyučují dva cizí jazyky. Hlavní rozdíl je v počtu hodin, kterými je dotována výuka jazyků v jednotlivých oborech a doba jejich výuky.

Na výuku cizích jazyků je kladen důraz napříč celou školou. Máme specializované jazykové učebny pro angličtiny, němčinu i francouzštinu.

Pro všechny vyučované jazyky má škola rodilé mluvčí a žáci pravidelně jezdí do těchto zemí na jazykové pobyty.

Jazykové třídy se ve velké míře věnují angličtině (3 až 5 vyučovacích hodin týdně) a ve stejné míře se věnují dalšímu cizímu jazyku (ať už němčině či francouzštině).

Všichni žáci mají možnost v posledních dvou ročnících studia navštěvovat volitelné semináře v těchto jazycích. Všichni žáci také mohou skládat jazykové certifikáty na různých úrovních. S některými vybranými certifikáty je možné požádat o nahrazení profilové části maturitní zkoušky z daného jazyka.

Matematické třídy mají jako primární cizí jazyk rovněž angličtinu, a kromě toho si osmileté třídy od tercie a čtyřleté od prvního ročníku volí druhý cizí jazyk. Zde je možnost zvolit němčinu (většinou na dvou úrovních), francouzštinu a v případně velkého zájmu i ruštinu.

Naši žáci mají každoročně možnost vyrazit hned na několik zahraničních pobytů. Většinou se jedná o poznávací zájezdy do Rakouska, Německa, Francie a Velké Británie. Kromě toho studenti sext a druhých ročníků jezdí na jazykový lyžařský kurz do Rakouských Alp.

A pro žáky jazykových tříd jsou organizovány také výměnné pobyty.

Půlroční i celoroční výjezdy především do Spojených států, Velké Británie, Francie nebo Spolkové republiky Německo jsou běžné v jazykových i matematických třídách. Žáci musí po návratu skládat rozdílové zkoušky.

 

Klima ve škole

Kolektiv každé třídy je specifický. Tím, že jsou ale naše třídy zaměřené, často dochází k vytvoření velice dobrých kolektivů, protože mají studenti podobné zájmy.

Poměr se liší v každé třídě. Obecně lze říci, že v matematicky zaměřených třídách (osmiletých i čtyřletých) je poměr chlapců vůči dívkám přibližně 5:1. V jazykových třídách je poměr dívek a chlapců cca 2:1.

Pedagogický sbor je tvořen aprobovanými vyučujícími. Využíváme také spolupráce s externisty, a to především v oblasti volitelných předmětů.

Učitelé se každoročně účastní řady odborných i pedagogických seminářů a konferencí. Škola má své zástupce v přípravných výborech řady soutěží a olympiád.

Největší část pedagogického sboru je ve věku 31-40 let.

Škola, potažmo její žáci, se účastní a organizuje řadu aktivit. Některé z nich pořádají starší žáci školy pro mladší spolužáky, pro žáky základních škol i pro veřejnost. Jedná se především o vzdělávací aktivity jako Dopplerův MaFIn, který je otevřen i veřejnosti, či soutěže pro základní školy Pražská Střela a Dopplerova vlna. Mladší studenti se také mohou účastnit soutěží, které pro ně organizují starší studenti - mj. soutěž v Piškvorkách či šachu. V poslední době se věnujeme projektu Mladší učí starší.