• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Během čekání na odpolední vyučování mohou studenti využít služby školní studovny - Studovna.

Studenti mají možnost složit jazykovou zkoušku - Jazykové certifikáty.

Kromě jazykových certifikátů nabízí škola i složení certifikátů z oblasti digitální gramotnosti - ECDL.

Škola studentům nabízí licence na produkty Office - Office 365.

Naše gymnázium je zapojeno v programu KMD - Klub mladých diváků.

Také jsme členy programu DofE - Cena vévody z Edinburgu (DofE).

Škola má také školní knihovnu.

V tomto toce funguje Fyzikální kroužek - více informací Vám poskytne Bc. Zajíc.

Je možné využít fotokomoru - pondělí 14 - 16 h - informace Mgr. Jirošová

Debatní klub - Debatní klub