Slavíme 70
 
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Od 4. ledna 2016 je v provozu studovna umístěná v učebně U37. Má sloužit všem, kteří mají volnou hodinu, nemají se kam uchýlit, nechce se jim sedět na chodbě na studených lavičkách či na schodech. Má být azylem, klidným zákoutím, kde můžete tiše studovat, číst si, připravovat si referát nebo jen relaxovat či oddávat se snění. 

Otevírací hodiny studovny

Pondělí: 12:45  - 15:10
Úterý: 12:45  - 15:10
Středa: 12:45  - 15:10
Čtvrtek: 13:35  - 15:10

Provoz studovny závisí na aktuálních protiepidemických opatřeních.

V této době ve studovně je také možnost využít kopírování pro studenty

Provozní řád studovny

 1. Vstup do studovny je povolen všem žákům a zaměstnancům školy.
 2. Práce ve studovně je vždy pod dohledem příslušného vyučujícího. Přítomnost žáků ve studovně bez vyučujícího není povolena.
 3. Ve studovně žáci zachovávají klid a pořádek, chovají se ohleduplně a potichu.
 4. Žák má právo obsadit pouze jedno studijní místo.
 5. Každý žák je povinen před odchodem ze studovny uklidit své místo.
 6. Žák, který porušuje ustanovení tohoto Provozního řádu nebo Školního řádu, může být dočasně nebo trvale omezen v právu užívání studovny.

V Praze dne 4. 1. 2016