• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

79-41-K/81 "Cizí jazyky - brána do světa"

osmileté studium se zaměřením na živé jazyky

79-41-K/81 "Myslím, tedy jsem"

osmileté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky

79-41-K/41 "Per partes ad astra"

čtyřleté studium se zaměřením na matematiku s rozšířenou výukou informatiky a fyziky

 

Detailní rozpis učebních plánů v jednotlivých studijních oborech lze najít na samostatné stránce Učební plány.