• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Níže jsou povinné údaje dle Vyhlášky 442/2006 Sb. Další informace najdete v rubrikách Základní údaje a Kontakty.

1. Název subjektu Gymnázium Christiana Dopplera
2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.
Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.
Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.
Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.
Zřizovatelem je hlavní město Praha.

3. Organizační struktura jako přiložený dokument
4. Kontaktní spojení   
4.1 Poštovní

Gymnázium Christiana Dopplera
Zborovská 621/45
Malá Strana
150 00 Praha 5

4.2 Adresa pro osobní návštěvy Stejná jako poštovní.
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny sekretariátu jsou pondělí a středa od 8.00 do 14.30. Prázdninové úřední hodiny jsou vždy aktuálně uveřejněny na stránkách školy. Konzultační hodiny učitelů jsou na stránkách kontaktů u jednotlivých učitelů.
4.4 Telefonní čísla

Sekretariát 226 294 500, telefonní čísla na zaměstnance školy jsou uvedena u jednotlivých kontaktů

4.5 Číslo faxu  
4.6 Adresa webu www.gchd.cz
4.7 Adresa e-podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8 ID datové schránky mcwz7pz
4.9 Další elektronické adresy K dispozici na stránkách kontaktů na jednotlivé pracovníky školy.
5. Případné platby lze poukázat Číslo účtu 2002640000/6000 PPF a.s.
6. IČ

61385701
IZO školy 061385701
IZO ředitelství 600005518
KKOV 79-41-K/41 Gymnázium, 79-41-K/81 Gymnázium

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

 

8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů

Školní řád
Školní vzdělávací plán - k nahlédnutí v ředitelně školy
Výroční zpráva

Koncepce Gymnázia Christiana Dopplera - jako přiložený dokument

Vize školy: "Jsme moderní otevřená instituce, chceme efektivně a profesionálně plnit výchovně-vzdělávací funkci v souladu s novodobými principy pedagogiky a humanismu. Jsme služba dostupná pro všechny, kteří jsou ochotni přistoupit na naše zásadu - respektování druhých, tolerance a snaha vyvinout maximální úsilí pro dosažení dobrých výsledků. Všichni ve škole prožíváme většinu každého všedního dne, nebudeme si proto pobyt zde znepříjemňovat vzájemnou nevraživostí a hrubým chováním."

8.2 Rozpočet

Rozpočet za minulý rok je ve výroční zprávě.

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace posílejte na podatelnu nebo řediteli školy.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adresu školy (adresovat řediteli školy). Elektronicky na podatelnu.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat řediteli školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku.

Správní řád

12. Formuláře

Dokumenty

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Pro popisy postupů a návody pro řešení nás kontaktujte na adresách Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Lhůty pro řešení jsou ve správním řádu.
Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.

14. Předpisy    
14.1 Nejdůležitější používané přepisy Školský zákon – Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
14.2 Vydané právní předpisy Školní řád
15. Úhrady za poskytování informací  
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
17. Výroční zprávy Výroční zprávy

18. Projekty EU

 

 

V rámci výzvy č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, realizujeme od 1.9.2017 následující projekt šablon:
Název projektu: Doppler
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0008070
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které jsou prioritní pro budoucí směřování školy.

19. GDPR

 

 

Informace o tom, jaké osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech zpracovávány a o jejich právech jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

20. Poskytování informací - sazebník

 

 

Směrnici k poskytování a úhradě za poskytování informací najdete v příloze v dokumentu Poskytování informací.

21. Konkurz 2024

 

 

Koncepce rozvoje školy ke konkurz najdete v příloze Koncepce rozvoje školy - konkurz.