• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Rada Studentského parlamentu

Předseda – Sophie Victoria Elbs

Místopředseda – Šimon Poslední

Zapisovatel - Jakub Rejnek

Kontaktní údaje

Každá třída komunikuje se Studentským parlamentem prostřednictvím zvoleného zástupce. Pro kontaktování celého parlamentu lze použít e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Schůze Studentského parlamentu budou probíhat každé první pondělí školního měsíce během velké přestávky.

Co to je studentský parlament

Studentský parlament je orgán, který slouží jako forma žákovské samosprávy na školách. Jeho hlavním cílem je zapojit studenty do rozhodování o různých aspektech školního života a podporovat jejich aktivity a nápady pro zlepšení školy. Studenti tak mají prostor pro vyjádření svých názorů, aktivní účast na rozhodování a možnost ovlivnit podobu a atmosféru ve své škole.

Jak funguje studentský parlament?

Volba zástupců

 • Každá třída si volí své zástupce do studentského parlamentu. Zpravidla tomu bývá na začátku studia a jsou zvoleni až do konce studia, mohou se však měnit. Tito zástupci jsou hlasujícími členy a reprezentují zájmy svých tříd.

Předsednictvo

 • Vedení parlamentu tvoří předseda a další členové (místopředseda a zapisovatel), kteří jsou voleni ze zástupců tříd.

Pravidelné schůze

 • Parlament se pravidelně schází na svých schůzích, na kterých diskutuje o různých otázkách týkajících se školního prostředí, akcí, projektů nebo změn ve vzdělávacím procesu. Na schůzích se i volí reprezentaci do vyšších studentský parlamentu, jako jsou například krajské.

Stanovy

 • Parlament má stanovy, které určují jeho pravidla a fungování. Tyto stanovy obsahují informace o volbách, pravomocích a dalších klíčových aspektech.

Jednání s vedením školy

 • Předsednictvo parlamentu jedná s vedením školy a pedagogy na základě společného stanoviska studentů. Cílem je zlepšit komunikaci a spolupráci mezi studenty a školním vedením.

Organizace akcí a projektů

 • Parlament může organizovat různé akce, projekty nebo diskusní fóra, která podporují aktivní účast studentů a přispívají k lepší atmosféře ve škole.

Zlepšení výuky

 • Studentský parlament může přispívat k zkvalitňování výuky tím, že přináší návrhy a připomínky, které odrážejí potřeby studentů.

Právo fungování studentského parlamentu

Studentský parlament Gymnázia Christiana Dopplera je samosprávným nezávislým orgánem studentů Gymnázia Christiana Dopplera, v souladu s 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.