Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

V následujícím textu shrnujeme všechny certifikáty, na které žáky připravujeme:

Anglický jazyk:

Cambridgeské zkoušky z všeobecné angličtiny patří v celosvětovém měřítku k nejznámějším. Lze je skládat dvěma způsoby: papírovou formou a na počítači. Všechny zkoušky Cambridge English vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce (CEFR) – mezinárodní metody hodnocení znalosti jazyka. Zkoušky se skládají na všech úrovních. 

Naše škola se zaměřuje především na dvě úrovně: Cambridge English First (FCE) – úroveň B2 a Cambridge English Advanced (CAE) – úroveň C1. Pravidelně se pro studenty otevírá výběrový seminář z angličtiny, který připravuje na právě tyto zkoušky. Navíc má naše škola uzavřenou partnerskou dohodu – Addvantage partnership programme  s Britskou radou, která tyto zkoušky zajišťuje v České republice.

Francouzský jazyk:

Připravujeme v semináři francouzského jazyka žáky ke zkouškám DELF („Diplom studií francouzského jazyka“, "Diplôme d’Études en Langue Française"). Zkoušky DELF jsou standardizované a světově uznávané a od ledna 2006 sladěné na úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Každý diplom DELF je nezávislý , odpovídá určité úrovni Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, je udělován na základě výsledků série zkoušek, které jsou koncipované tak, aby bylo možné posoudit 5 komunikačních schopností (porozumění písemnému a mluvenému, ústní a písemný interaktivní a samostatný projev) a je uznávaný ALTE (Association of Language Testers in Europe).

Zkoušky se konají pouze ve Francouzském institutu v Praze (IFP).

Německý jazyk:

Škola na jaře 2016 realizuje poprvé zkoušku pro získání jazykového certifikátu Německý jazykový diplom DSD I. Jedná se o německou jazykovou zkoušku na úrovni A2 / B1 a mohou ji tedy skládat studenti ze všech studijních programů naší školy.

Již dlouhodobě má naše gymnázium povolení realizovat německý certifikát s platností v celé EU, a to DSD II (Německý jazykový diplom), na který se připravují studenti osmiletého gymnázia s jazykovým zaměřením a s rozšířenou jazykovou výukou doplněnou speciálními semináři s rodilým mluvčím. Tato zkouška probíhá na úrovni B2 / C1 každý rok.