• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
Ve čtvrtek 16. 5. proběhlo na Úřadě městské části Praha 5 slavnostní předání diplomů a cen vítězům soutěží organizovaných Domem dětí a mládeže Praha 5 (dále DDM). Jednalo se především o obvodní kola olympiád a dalších vědomostních soutěží. Kromě zástupců DDM pozdravila zúčastněné i paní starostka Prahy 5 Radka Šimková. 
DDM děkuje všem soutěžícím za účast a také pedagogům za pomoc s organizací.

PO1

PO2

PO3

PO4