• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Dveře České národní banky se v poslední době otevírají našim studentům častěji, než bývalo obvyklé. Kromě soutěží věnovaných financím a ekonomice, jejichž ústřední kola se konají právě na její půdě, nabízí ČNB studentům též různé výukové programy zacílené na zlepšení finanční gramotnosti.

Workshopu na téma Cenová stabilita se zúčastnili studenti z 5.J, 5.M a 1.C. Ujasnili si, jakým způsobem výše úrokových sazeb stanovených ČNB ovlivňuje ekonomiku a s tím související inflaci, některé z úkolů Bankovní rady si vyzkoušeli "na vlastní kůži". Kdo by měl zájem dozvědět se o české měně a finančním systému víc, může zavítat do Návštěvnického centra ČNB - https://nc.cnb.cz/fork/.