• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

V úterý 30. května se ve Šporkově paláci v Hybernské 3 uskutečnilo kolokvium studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy zaměřené na rozvoj interkulturního dialogu ve výuce francouzštiny.

Na kolokvium byli pozváni vybraní studenti našeho gymnázia, kteří s nadšením a zájmem sledovali aktivity studentů FF UK. Po skončení každé aktivity měli gymnazisté možnost ohodnotit ji a poskytnout tak budoucím učitelům zpětnou vazbu.

Zpětná vazba od gymnaziálních studentů byla velmi pozitivní. Ocenili kreativitu a propracovanost aktivit studentů francouzštiny a také jejich pedagogický přístup. Studenti filozofické fakulty si odnesli cenné poznatky o tom, jak vylepšit své aktivity a jak je lépe přizpůsobit potřebám studentů.

Kolokvium bylo pro všechny zúčastněné velkým přínosem. Studenti FF UK si ověřili své pedagogické dovednosti a získali cennou zpětnou vazbu od gymnazistů. Gymnazisté se dozvěděli něco nového o francouzské kultuře a jazyce a nahlédli do světa vysokoškolského studia.

Ústav románských studií FF UK si cení takto navázané spolupráce s naším gymnáziem a má zájem o další a hlubší spolupráci, která by vedla k obohacení studentů i pedagogů obou škol.