• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Dne 20. 5. se naše gymnázium zúčastnilo, stejně jako v předchozích letech, německé debatní soutěže Jugend debattiert, kterou pořádá ZfA. Letos se republikové kolo („Landesfinale Böhmen“) konalo na Deutsche Schule Prag v Jinonicích. Naši školu reprezentovala Eva Šuráňová ze 7.J. Tématem debaty byly následující dvě otázky:

  1. „Sollen die erlaubten Flugreisen pro Person limitiert werden?“ čili „Mají být povolené lety na osobu omezeny?“.
  2. „Soll in Großstädten die kurzfristige Vermietung von Wohnraum über online-Portalen verboten werden?“ čili „Má být ve velkých městech zakázáno krátkodobé pronajímání bytů přes online portály?“

Debata se skládala ze tří částí a trvala dohromady 25 minut. Naše reprezentantka se zúčastnila celkem dvou debatních kol, v nichž vždy obhajovala jinou pozici. Na konci debaty obdrželi žáci zpětnou vazbu od poroty. Eva Šuráňová sice nepostoupila do semifinále, ale přesto si odnesla cenné zkušenosti z pečlivé domácí přípravy na debatní témata a napínavou interakci s žáky jiných škol. Evě moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy.