• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Jazykově poznávací exkurze do Mnichova a Berchtesgadenu se třídami 1. C, 6. M a 7. J a učitelkami Jolanou Holíkovou, Jaroslavou Tůmovou a Lindou Skrobucha.

Ve dnech 4. až 6. června jsme se vydali vlastním autobusem na exkurzi, která začala v Mnichově. První den exkurze žáci tříd 1. C a 6. M navštívili památník na místě prvního nacistického koncentračního tábora v městečku Dachau.

Třída 7. J se setkala s žáky 10. třídy německého soukromého gymnázia Obermenzinger v Mnichově. Po společném obědě ve školní jídelně a prohlídce školy jsme společně s německými žáky vyrazili do Allianz Arény na prohlídku muzea fotbalového klubu FC Bayern a komentovanou prohlídku slavného stadionu.

Večer jsme ve skupinkách objevovali historická a gurmánská zákoutí centra Mnichova, včetně novogotické Nové radnice na náměstí Marienplatz, dominanty města - kostela Frauenkirche a tradiční tržnice Viktualienmarkt s bavorskou kuchyní.

Druhý den jsme si vyjeli k nedalekému Starnberskému jezeru a za krásného počasí absolvovali pěší výlet kolem jezera, navštívili zámek Possenhofen a ostrůvek Roseninsel, zapsaný na seznamu UNESCO.

Zbytek dne byl věnován volnému programu, během kterého jsme objevovali centrum Mnichova ve skupinkách. Navštívili jsme například výstavní středisko známé automobilky „BMW Welt“, areál „ Olympiaparku“, postavený pro letní olympijské hry 1972, nebo zámek Nymphenburg.

Poslední den jsme vyrazili na jih do pohraničního alpského městečka Obersalzberg. Část žáků se vydala autobusem a část pěšky na vrchol Kehlstein, česky „Orlí hnízdo“, ležící v nadmořské výšce 1820 m n. m. V původním letním sídle Adolfa Hitlera je dnes horská chata s restaurací, kde jsme se osvěžili a za krásného slunečného počasí si užívali nádherné výhledy na Salcburské Alpy.  Před odjezdem do Prahy jsme se zastavili ještě v malebném městečku Berchtesgaden na občerstvení a nákup.

V rámci projektu psali žáci 7. J cestovní deník, který je ve formě koláže přístupný v sekci práce studentů.

Sprach- und Erkundungsexkursion nach München und Berchtesgaden unter dem Motto „Bayern entdecken“ mit den Klassen 1.C, 6.M und 7.M und den Lehrerinnen Jolana Holíková, Jaroslava Tůmová und Linda Skrobucha.

Vom 4. bis 6. Juni unternahmen wir eine Exkursion mit unserem eigenen Bus, die in München begann. Am ersten Tag der Exkursion nahmen die Klassen 1.C und 6.M an einem Rundgang und Besuch des Konzentrationslagers Dachau teil. 

Die Klasse 7.M traf sich mit Schülern der 10. Klasse des deutschen privaten Obermenzinger Gymnasiums in München. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Schulkantine und einer Schulbesichtigung fuhren wir zusammen mit den deutschen Schülern zur Allianz Arena, um das Museum des Fußballvereins FC Bayern und das Stadion bei einer geführten Tour zu besichtigen.

Am Abend erkundeten wir in Gruppen die kulturellen und kulinarischen Ecken des Münchner Zentrums, einschließlich des neugotischen Neuen Rathauses am Marienplatz, der Frauenkirche, einem Wahrzeichen der Stadt, und des Viktualienmarkts mit bayerischer Küche.

Am zweiten Tag führte unsere Reise zum Erholungsgebiet der Münchner, dem Starnberger See, wo wir das Schloss Possenhofen und die Insel Roseninsel, die zum UNESCO-Welterbe gehört, mit einer Wanderung besuchten. Der Rest des Tages war einem freien Programm in München gewidmet. Attraktive Zielorte waren beispielsweise das Ausstellungszentrum "BMW Welt", der Olympiapark oder das Schloss Nymphenburg.

Am letzten Tag fuhren wir in die alpine Grenzstadt Obersalzberg. Ein Teil der Schüler fuhr mit dem Bus und ein anderer Teil ging zu Fuß zum 900 Meter hoch gelegenen Kehlsteinhaus, dem Sommersitz von Adolf Hitler, mit seinem berühmten goldenen Aufzug und dem Kamin, der ein Geschenk von Benito Mussolini war. Vor der Rückfahrt nach Prag machten wir noch Halt in Berchtesgaden, um uns zu erfrischen und einzukaufen.

Im Rahmen eines Projekts führten alle Schüler der 7.J ein Reisetagebuch. In Form einer Collage ist dieses dreitägige Reisebuch unter "Schülerarbeiten" zugänglich.