Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Ve středu 22. června 2016 se konala na naší škole vernisáž prací studentů navštěvujících výtvarný seminář. Septimáni a oktaváni připravili pod vedením prof. Hasalové v učebně instalaci svých kreseb, pastelů, ale bylo možno spatřit i něco z tzv. konceptuálního umění. Vtipně využitý prostor učebny U 43 něco skrýval, něco nabízel a něco divákům je lehce naznačil. Zase jsme mohli být překvapeni, jaké talenty se nacházejí na „Dopplerovi“!

O den později jsme se sešli v aule, abychom se mohli obdivovat talentům jiného ražení. Tanec, hra na housle či klavír, zpěv, ale i ukázky z filmů zahrané anglicky, recitace, bojové umění – pestrá přehlídka dovedností našich studentů a studentek. Publikum oceňovalo vřelým potleskem každé z čísel, které se objevilo na programu, ztichlo při dramatickém zpěvu balady Erlkönig přednesené Davidem Vavruškou, obestoupilo Adama Tótha při jeho tanečním vystoupení a určitě si v závěru potichu broukalo chytlavé melodie z Rebelů se skvělými zpěvačkami a zpěváky obou sext.

Talent je dobrá věc, ale aby se dostavil skutečný úspěch, musí se přidat i kus pořádné práce. Máme radost, že o takové lidi u nás není nouze.

Děkujeme všem účinkujícím, ale i vyučujícím, kteří dokázali v tak krátké době připravit skutečně kvalitní program.