Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Školní kolo proběhlo 29. 11. 2016:

Ve druhé kategorii zvítězil Matouš Marek z 5.M na 2. - 3. místě skončily Kateřína Fleischnerová a Julie Galantseva.

V první kategorii se na prvním místě umístila Veronika Otčenášková, druhá byla Adéla Karolína Žáčková a na 3. - 4. místě Kateřina Homolková a Ivan Kraus.