Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

20. prosince se konala na naší škole literární soutěž v recitaci a v přehlídce vlastní tvorby. Je nutno konstatovat s lítostí, že z vyššího gymnázia se do soutěže nepřihlásil nikdo. Je to škoda; určitě by se našla mezi staršími studenty řada, kteří mají vztah k literatuře – ať už k  poezii nebo k próze – a kteří by dokázali text pěkně přednést.

 

V recitaci tedy tyto nejlepší:

 

1. místo – Agáta Štrosová z 3. J

2. místo – Barbora Schlöglová z 1. M

3. místo – Drahuše Gottvaldová z 1. M

 

 

Pro vlastní tvorbu byla v říjnu navržena tři témata, která mohla inspirovat jak k psaní povídek, různých zamyšlení či básní. Zde se do soutěže přihlásili jak žáci z nižšího, tak z vyššího gymnázia a dle této příslušnosti byli pak v závěru hodnoceni. Přihlášené texty měly rozmanitou úroveň, avšak až na výjimky pro ně bylo jedno společné: jejich autoři je nedokázali patřičně reprodukovat. Buď četli texty příliš potichu, nebo rychle, bez výrazu, či dokonce toto vše najednou. Pro porotu pak nastala svízelná situace, měla-li takto prezentované příspěvky hodnotit, ale především pro obecenstvo to nebyl ten správný zážitek. Příští rok určitě jinak!

 

Výsledky ve vlastní tvorbě:

 

nižší gymnázium

1. místo - Veronika Musílková ze 4. M

2. místo - Václav Havelka z 3. M

3. místo - Barbora Boulová z 3. J

 

vyšší gymnázium

1. místo - Eliška Hřebcová z 6. J

2. místo - Martin Kodada z 2. C

3. místo - Kateřina Fleischnerová z 7. J

 

Poděkovat bych chtěla všem, kteří se do soutěže přihlásili a opravdu přišli, a rovněž skupince zpěváků ze 4. M a třem studentům ze 7. M za nevšední hudební zážitek.