• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Dnešní doba na nás klade stále vyšší nároky, to platí i o jazykových znalostech. Ti chytří vědí, že umět dobře anglicky se stalo samozřejmostí, ale ovládat i další jazyky je výhrou!

V minulém školním roce kromě tzv. velkého jazykového diplomu (DSDII) naše škola poprvé vyzkoušela i DSD I, který se má předepsanou úroveň A2/B1.  Tuto zkoušku loni úspěšně absolvovali žáci jazykové kvinty. Letos opět novinka! Ke kvintánům z „jéčka“ se přidali i žáci z matematických tříd – ze 7. M a 3. C, aby se pokusili o absolvování zkoušky, která se u nás ve škole skládá bezplatně.

Studium dalšího cizího jazyka – ať je to němčina, francouzština či ruština - je mnohým žákům na obtíž. Není to škoda?