• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Vážená paní ředitelko,

dovolujeme si Vám s radostí oznámit, že projektu eTwinning „Story Time“, který realizuje učitel Vaší školy pan Michal Prokopec, byl v podzimním kole hodnocení udělen certifikát Quality Label.

eTwinning (www.etwinning.net) je aktivita Evropské komise zaměřená na realizaci mezinárodních vzdělávacích projektů online s využitím ICT. V současné době je do aktivity eTwinning zapojeno více než 493 000 evropských učitelů. Činnost aktivity eTwinning v České republice je administrována Domem zahraniční spolupráce (www.dzs.cz) – Národním podpůrným střediskem pro eTwinning.

Certifikát Quality Label je udělován inovativním projektům, které splňují kriteria kvality a které mohou ve svých zemích sloužit jako příklady dobré praxe. Slavnostní předávání certifikátů proběhne na Národní konferenci Erasmus+/eTwinning, která se koná ve dnech 12.-14.10.2017 v Olomouci. Na konferenci tímto srdečně zveme všechny oceněné učitele. Účast na konferenci hradí Národní podpůrné středisko pro eTwinning.

Rádi bychom Vám poděkovali za podporu, kterou poskytujete učitelům Vaší školy při realizaci mezinárodních vzdělávacích projektů na Vaší škole.

K udělení certifikátu Vám i panu učiteli srdečně blahopřejeme.

S pozdravem

Mgr. Hana Onisková

Národní podpůrné středisko pro eTwinning