Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Návštěva v Kontaktní kanceláři svobodného státu Sasko

Federalistický princip patří ke zvláštnostem politického systému Německa. Mnohé evropské ústavy totiž rozčlenění státu ve zcela samostatné země s vlastními vládami a zákony neustanovují. Tak je tomu i v Čechách, proto členění Německa na jednotlivé země působí na české žáky nezvykle.

Skupina němčinářů třídy 7. J našeho gymnázia se mohla o tomto a o dalších německých zvláštnostech informovat z první ruky. Byla totiž pozvána do Kontaktní kanceláře svobodného státu Sasko v Čechách, aby se dozvěděla něco o jejím fungování.

Nebylo zpočátku jednoduché zprostředkovat na politické úrovni smysl takového zastoupení země v hlavním městě ČR, přiznal Dr. David Michel, vedoucí Kontaktní kanceláře, přítomným žákům. Velkou pomoc při jejím zřizování prokázal tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který byl dobře obeznámený s německým a rakouským federalistickým systémem. Jako člen vlády se zasadil úspěšně o uskutečnění saské iniciativy. V červnu 2012 došlo konečně k otevření saského zastupitelství v České republice. Prostory k tomu nabídlo české Ministerstvo školství, a to v budově bývalého Lužického semináře, pro Sasko vskutku historicky vhodném prostředí.

Kancelář funguje jako politické zastoupení saské zemské vlády v ČR. Dr. Michel vysvětloval žákům, že spolkové země sice samostatnou zahraniční politiku nemají, přesto pěstují politické kontakty, především v oblasti hospodářství, kultury, turismu a infrastruktury. Kontaktní kancelář hraje významnou roli při přípravě návštěv německých politiků ze Saska a během jejich průběhu. Dalším důležitým bodem je kulturní spolupráce. V prostorách Kanceláře vystupují saští i čeští hudebníci, konají se zde výstavy a Kancelář spolupracuje i s  Pražským literárním domem.

Vrcholem v rámci celého roku je dvoudenní letní festival. Letos má být navíc uspořádán v součinnosti s bavorským zastoupením Den inovací s důrazem na elektromobilitu.

Inspirováno Saskem o dva roky později otevřelo podobnou instituci i Bavorsko. I tam už jsme byli na návštěvě.

Překlad E. Čáslavská