• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Projektového týdne s názvem „2. světová válka a její následky“ se zúčastnili v tomto školním roce žáci Gymnázia Christiana Dopplera, základní školy z Františkových Lázní, státní reálné školy Kemnath a Otto-Hahn-Gymnázia z Marktredwitzu (obě z Bavorska). Zasedání všech skupin se konalo v Centru mládeže v obci Libá nedaleko Chebu.

Jako každým rokem byly hlavním tématem válečné události v příhraniční oblasti severního Bavorska a území Čech a památníky padlým na pohřebišti válečných obětí v Chebu. V rámci rozhovorů s očitými svědky se žáci dozvěděli mnoho o válečných dějích v oblasti dnešního vojenského hřbitova.

Téma letošní projektové práce a závěrečné prezentace bylo Odpor proti hitlerovské diktatuře v Německu a v Čechách.

Všichni, kteří se podíleli na projektu, zhodnotili společnou práci věnující se tragickým událostem jako práci podporující mír a porozumění.

Autor textu: A. Hartl

Překlad: E. Čáslavská

<