Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 uspořádal Dům dětí a mládeže v zasedací místnosti Zastupitelstva MČ Praha 5 slavnostní předávání diplomů a  cen všem úspěšným účastníkům soutěží, kteří dosáhli 1., 2. a 3. míst.

Úvodní slovo měl tradičně Mgr. Jiří Dolejš, ředitel DDM Praha 5 a rovněž Mgr. Vít Šolle, zástupce starosty MČ Praha 5. Krátce promluvila i paní Jana Hromádková, která je každoročně hlavní organizátorkou všech vědomostních soutěží a olympiád. Od ní jsme se dozvěděli, že letos opět stoupl počet všech soutěžících, a to až na 1000 účastníků.

Naše gymnázium mělo nejvíce oceněných z matematiky, IT, ale byly zastoupeny i fyzika, zeměpis, dějepis, biologie, český, německý a anglický jazyk.

Těší nás váš úspěch a blahopřejeme všem!