• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Již popáté se naše škola připojila k akci Zažít Újezd jinak, která mimochodem běží již
třináctým rokem a nabývá stále větších rozměrů.

Tak zvané sousedské slavnosti se těší stále
větší oblibě a my jsme rádi, že jsme se jich zase zúčastnili.
S velkou vervou se do příprav opět pustilo pár děvčat a kluků ze 7. J, kteří mají z minulých let
řadu zkušeností. Nechyběl velký stan, v němž bývá zázemí celé akce, nechyběl ani „blešák“,
v němž si řada kolemjdoucích vybírala oblečení pro sebe či děti (zbylé kousky půjdou opět na
charitu). Pro děti byly připravené aktivity pohybové i klidnější u stolku s papíry, pastelkami či
různými hrami.
V odpoledních hodinách Plaská ožila nejen kolem se procházejícími lidmi, ale i příjemnou
hudbou. Jako vždy se objevilo pár našich věrných absolventů, přišli se podívat i někteří rodiče
či kolegové.
Děkuji všem, kteří přispěli ke zdařilé akci: dívkám i klukům ze  7. J, také několika dalším z 5. J,
skvělému stepaři Lukáši a samozřejmě kolegyním i kolegům, se kterými jsme si den skvěle
užili.