Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

• Příspěvek Klubu rodičů a přátel GCHD pro školní rok 2018/2019 je stanoven ve výši 300 Kč za každého žáka.

• Prosíme o o zaslání příspěvku bezhotovostně na účet Klubu rodičů, č. ú. je 2301057237/2010. Do zprávy příjemci je nutné napsat třídu a jméno dítěte (ve formátu např. 1.J Novák Jan), aby bylo možné platbu správně zařadit.

• Informace o činnosti Klubu rodičů jsou podávány na třídních schůzkách a dále jsou uvedené na webových stránkách školy v záložce „Úřední deska“ a „Klub rodičů“.