Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Nápad, který se zrodil na schůzce vyučujících češtiny již koncem srpna, dostával během září a října pomalu svoji konkrétní podobu. Oslavíme výročí sta let od založení naší republiky projektovým dnem!

Mezitím už se konal výšlap na Sněžku a také na Říp, ale těchto akcí se účastnili jen jednotlivci, kdežto projektový den dne 26. října 2018 byl záležitostí celoškolní a ne ledajakou. Je obdivuhodné, co všechno k tématu 1. republika vymyslili vyučující a jejich žáci. A s jakým nadšením a kreativitou pak v pátečním dopoledni projekt proběhl.

1.republika se představuje! Zajímá tě historie – můžeš se dozvědět leccos o tom, jaké změny proběhly na mapě Evropy v první polovině 20. století, nebo o legiích či o Podkarpatské Rusi, která byla součástí naší republiky. Zjistíš, jak se rozvíjelo podnikání a co se vyrábělo, ale můžeš také hádat, jaké osobnosti té doby vedou spolu rozhovor. Je to těžké? Tak se podívej jinam, třeba uvidíš kousek nácviku na sokolský slet. Nebo raději divadlo? Hraje se přímo o budově naší školy a jejích tehdejších studentech, a to vše německy! Není se čemu divit, vždyť tady tehdy sídlila německá reálka. A protože ČR tehdy nežila izolovaně, můžeš v dalších „expozicích“ vidět, jaké byly česko- anglické či česko-francouzské vztahy.

Bohatý kulturní život našich předků zaznamenaly další třídy. V aule se zasvěceně mluvilo o hudbě, Ježkovy skladby hrál malý orchestr, v U 35 se tančil swing, jinde běžel film pro pamětníky, konala se i módní přehlídka.  Rozvoj techniky jste mohli sledovat ve fyzice a stavební boom v U 15. V druhém patře byla i malá výstavka historických předmětů.

Je těžké vylíčit vše, co jsme mohli tento den zažít. Jedno však převažovalo: radostná a tvůrčí nálada, energie na každém kroku, jiskření…S tím už se dá i v budoucnu něco dalšího podniknout.