Slavíme 70
 
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Kongresové centrum hostí každý rok v listopadu akci Schola pragensis, na níž se představují pražská gymnázia a nepřeberné množství středních a učňovských škol. Letos jich bylo víc než 150! Tento veletrh je obrovskou přehlídkou možností, které žáci toužící po vzdělání, mají.

Naše gymnázium se účastní každoročně, nejinak tomu bylo i letos. Dobře umístěný stánek nemohl přehlédnout nikdo, kdo šel kolem. A zájem byl opravdu velký. Potěšující je, že matematické zaměření našeho gymnázia spíše přitahuje, než odrazuje.

Závěrem chci vyslovit poděkování všem, kteří se zasloužili o propagaci naší školy, tedy vyučujícím i studentům.