• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Výsledky voleb kandidátů na člena školské rady, kterého volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z osob způsobilých k právním úkonům:

1. 178 hlasů Ing. Vladimír Macourek – zákonný zástupce nezletilého žáka

2. 106 hlasů Ing. Hana Púllová – zákonný zástupce nezletilého žáka

3. 95 hlasů PhMr. Simona Mahnerová – zákonný zástupce nezletilého žáka

Celkem hlasovalo 379 oprávněných osob z celkového počtu 960 oprávněných osob. Byla splněna podmínka článku 4 odst. (2) volebního řádu a volby se považují za platné. Do školské rady byl zvolen pan Ing. Vladimír Macourek.

 

Pan Vojtěch Švandelík, zástupce nezletilých žáků a zletilých studentů, přestal být studentem školy, proto funkce člena školské rady skončila před uplynutím funkčního období a v souladu s volebním řádem se konaly doplňovací volby do školské rady. V souladu s volebním řádem podle článku 3 odst. (2) zřídila dne 1. 10. 2018 ředitelka školy tříčlenný přípravný výbor. Přípravný výbor se skládal z těchto členů: RNDr. Zuzana Pecinová Hradová, Mgr. Světlana Pěchová, Mgr. Milan Klouček a Mgr. Ondřej Machů. Doplňovací volby do školské rady podle článku 2 odst. (2) a (3) volebního řádu proběhly 15. listopadu 2018 v budově školy.