• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Tři nejlepší "debatéři" z naší školy předvedli spolu s dalšími 5 soutěžícími z Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci a Gymnázia Rumburk v mezi-školním kole německojazyčné soutěže napínavou debatu. Měli 24 minut na to, aby v debatě na téma: "Měla by na českých gymnáziích být zavedena povinná maturitní zkouška z dějepisu?" předvedli nejenom schopnost vyjádřit se v německém jazyce, ale též dovednost debatovat. Jinými slovy jde o umění zaujímat postoje, předkládat argumenty, vyjadřovat kritiku – společně i proti sobě. Kdo chce správně debatovat, musí se umět precizně vyjadřovat, ale také musí umět správně naslouchat. Cílem těchto debat je dávat odpovědi na otázky, které se objevují všude možně kolem nás: v rodině, ve škole, ve společnosti či v politice – a to vše v němčině.

Mezinárodní soutěž „JUGEND DEBATTIERT INTERNATIONAL“ se koná od roku 2005 na středních školách v deseti zemích střední a východní Evropy. Gymnázium Christiana Dopplera je v této soutěži téměř nováčkem. Poprvé se studenti naší školy zúčastnili debat v němčině v loňském školním roce. O to více nás těší úspěšné vystoupení našich studentů v letošním ročníku, kdy jsme se ještě ujali role pořadatele. Dne 21. března 2019 si v prostorách našeho gymnázia změřilo své síly celkem osm debatujících ze třech různých škol. Diváci z řad studentů vyššího gymnázia a nezávislá porota si vyslechli dvě živé a podnětné debaty v němčině. Porota poté ocenila výkony všech soutěžících a oznámila jména dvou studentů, kteří se nominovali do republikového čtvrtfinále. K naší velké radosti jsou oba postupující z Gymnázia Christiana Dopplera. Jedná se o Alenu Doubkovou a Gorana Juraka, oba ze třídy 7. J. Velký dík za jejich přípravu patří panu profesorovi Aloisi Hartlovi. Oběma zdatným debatérům gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů 12. dubna 2019 při republikovém čtvrtfinále, které se uskuteční v Goethe-Institutu v Praze.